ANBI gegevens

Sinds 1 maart 2014 worden er publicatie-eisen aan stichtingen gesteld om het ANBI keurmerk te kunnen behouden. Het ANBI keurmerk is een criterium om een schenking belastingtechnisch als ‘gift’ te beschouwen.
Op deze pagina kunt u alle gegevens vinden die daarmee samenhangen en waarmee de Stichting Kinderen van Kathmandu aantoont een ANBI instelling te zijn.

Naam instelling
Stichting Kinderen van Kathmandu

ANBI nummer / fiscaal nummer (RSIN)
De belastingdienst heeft de Stichting Kinderen van Kathmandu aangemerkt als ANBI organisatie onder nr. 58068. Fiscaalnummer 819 303 902. Uw giften zijn dus voor de belasting aftrekbaar.

Adres
Wisse 6 5662 TX Geldrop

Doelstelling
Stichting Kinderen van Kathmandu steunt kansarme kinderen uit Kathmandu bij gezondheid, verzorging en scholing .

Hoofdlijnen beleidsplan

  • Fondswerving in Nederland
  • Hiermee een structurele bijdrage leveren aan de exploitatie en uitbreiding van het NOH, waar patiënten met orthopedische klachten geholpen kunnen worden. Uitgangspunt hierbij is dat de patiënt zelf een financiële bijdrage levert naar draagkracht.
  • Door regelmatige missies van een Nederlandse deskundige de kwaliteit van het ziekenhuis bewaken en verbeteren.
  • Financiële ondersteuning van Maitri Griha, een huis waar dagbesteding geboden wordt voor kinderen met een verstandelijke beperking.
  • Door financiële ondersteuning mogelijk maken dat kinderen in een kansarme situatie basisonderwijs, voortgezet onderwijs of een beroepsopleiding kunnen volgen.

Bestuurders

Ger Peeters voorzitter gerpeeters@hotmail.com ger peeters
Vacature secretaris
Ben Brandenburg penningmeester bincweb@gmail.com ben brandenburg
Esther Nijdam lid es.nijdam@gmail.com  
Ocky Pladet erelid octaviapladet@gmail.com ocky pladet

Beloningsbeleid
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen onkostenvergoeding

Bekijk hier de jaarverslagen


Donaties door de jaren heen
Op deze pagina is in één oogopslag te zien hoeveel er in de afgelopen jaren gedoneerd is.

Verantwoording van het bestuur
Lees hier een korte verklaring van het bestuur over de besteding van het ingezamelde geld.

Wilt u verdere inzage in onze boekhouding, neem dan contact op met de penningmeester Ben Brandenburg via bincweb@gmail.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s