Jaarverslagen

U kunt hier de jaarverslagen vanaf 2015 lezen. Voor de eerdere jaren kunt u terecht op de volgende pagina’s.

2016

Nepal is in opbouw na de grote aardbevingen van 2015. Dat wordt bemoeilijkt doordat er nog veel na-schokken zijn. Bovendien wordt de opbouw bemoeilijkt door het grensconflict met India. Er is geen benzine, olie, kerosine enzovoort.

De Nepalezen zelf zeggen dat dit zeker zo erg is als de aardbeving. De mensen zijn nog armer en stoken op hout, dat inmiddels ook zwart verhandeld wordt. De wegen zijn slecht, de huizen liggen open, het tentenkamp (6000 gezinnen) blijft!
Veel geld is geschonken door giften van NGO’s. De regering doet zeer weinig.

De bouw van Maitri Griha gaat verder. Er is een wisseling van het management: Pema, heeft besloten naar Nederland te gaan nadat de eerste etage klaar is. Mhindup Lama wordt zijn opvolger.
In totaal zijn er nu 13 kinderen in Maitri Griha, waarvan wij er 4 sponsoren. In plaats van sponsoring van maaltijden en vervoer zijn we overgegaan op sponsoring per opgevangen kind: 65 euro per kind per maand.

Er is contact tussen Maitri Griha en SERC (een organisatie voor kinderen met een beperking, die scholing en begeleiding krijgt via de Universiteit Maastricht).
Twee kinderen gaan naar de Potterie,  een project van Sangrila Home, waar ze met klei mooie dingen leren maken, die we dan kopen en verkopen.

De sponsoring voor het kinderfonds gaat verder. Ook in 2016 zijn er weer veel orthopedisch operaties uitgevoerd dankzij de ondersteuning uit dit fonds.

Bij de Education Foundation zijn er veel aanvragen voor het sponsoren van leerlingen. Veel gezinnen hebben te maken met armoe,  een overleden ouder of werkeloze ouders.

We sponsoren in 2016, 29 leerlingen volledig. Het aantal partieel gesponsorde leerlingen is ongeveer hetzelfde gebleven.

In Nederland staan we bij de Marcato Mondial in Blerick op de markt. Bij de goede doelen dag in het kasteel Geldrop, via verenigingen en via “kofferverkoop” verkopen we spullen en timmeren aan de weg. In totaal verkopen we voor 1060 euro en dat is winst, omdat een deel gedoneerd is om spullen te kopen en omdat we ook zelf spullen inkopen.

We hebben contact met de NGO “Read to Grow”. Zij krijgen van internationale scholen boeken, die meegenomen kunnen worden voor een vrijwillige donatie. We leggen ook contact met mensen die in 2-17 op de motor van Den Bosch naar Nepal willen, sponsoring is 1 eurocent per km, totaal 150 euro. U kunt daarover hier meer lezen.

Er is ook contact met een grote golfvereniging, waar we komend jaar “het goede doel” zijn.

2015

2015 stond in het teken van de aardbeving, eind april.
Veel mensen hebben een donatie gedaan en daarmee hun betrokkenheid laten merken aan de Nepalese kinderen en hun ouders. We hebben daardoor een kleine 8000 euro extra kunnen overmaken aan de instanties die wij sponsoren.

Gelukkig zijn er geen kinderen die we kennen omgekomen. Een geluk bij een ongeluk was dat de kinderen die zaterdag vrij waren, hoewel er natuurlijk ook veel kinderen en volwassenen omgekomen zijn in de omgeving en de dorpen.

Maitri Griha, het dagverblijf-gebouw liep zoveel scheuren en gaten op dat het gestut moest worden en afgekeurd is voor verder gebruik.
Dit gebouw was gehuurd en na rijp beraad is gestart met de nieuwbouw in het Arubari gebied, vlak achter Bouddha. Dankzij de kleine en grote giften kon een begin gemaakt worden met de nieuwbouw.

Het NOH (Nepalic Orthopaedic Hospital) heeft veel extra giften ontvangen. De stroom kinderen die geholpen moesten worden was dan ook groot. Vele dagen konden wel 100 kinderen geholpen worden.

Onze Stichting Kinderen van Kathmandu werd uitgekozen om aanwezig te zijn bij het congres van alle kinderartsen in het Elkerliek ziekenhuis te Helmond. De opbrengst was 1250 euro.
Bij een schilderij tentoonstelling in Eindhoven, mochten we de schetsen verkopen, wat ook weer 600 euro opbracht.
Verder via bekenden, familie, vrienden werd geld gedoneerd wat rechtstreeks naar een van onze projecten kon worden gestuurd.