Welkom bij de Stichting

facebook_en_rideout-jpg

Deze stichting is op initiatief van Ocky Pladet in 2008 opgericht. De stichting zamelt gelden in voor kinderen in Kathmandu, Nepal.

A. Het Kinderfonds steunt kinderen uit Kathmandu en hun ouders op financieel gebied bij opname in het Nepal Orthopaedic Hospital.

B. Dagbesteding Maitri Griha biedt opvang aan kinderen uit Kathmandu met een verstandelijke beperking.

C. De Ocky Education Foundation stelt kinderen uit Kathmandu uit de allerlaagste klasse in de gelegenheid onderwijs te volgen.

Wij zijn er trots op dat alle gelden direct op de juiste plaats terecht komen. Wilt u die trots met ons delen? U bent van harte welkom als vaste donateur. Maandelijks of jaarlijks stort u dan een vast bedrag. Hoeveel? Dat bepaalt u zelf: hoe trots wilt of kunt u zijn? Wilt u het voorlopig even houden op een eenmalige bijdrage? Onze bankrekening is nr. NL50 INGB 068 02 47 122 bij de ING bank te Oosterhout.

Partner: