Jaarverslagen kinderfonds

Dit fonds is voor kinderen die in het NOH (Nepal Orthopedic Hospital) moeten worden behandeld of geopereerd. Heeft het gezin niet de financiële middelen dan betalen wij de operatie, het liggeld en/of de medicatie voor de behandeling. Zijn ze in staat een beetje te betalen dan draagt men bij naar draagkracht. De ouders van het kind dat geopereerd moet worden, kunnen een financiële bijdrage aanvragen op het NOH en er wordt dan gekeken wat ze zelf al dan niet kunnen bijdragen.

De jaarverslagen vanaf 2015 zijn hier gebundeld te lezen.

2015

2015 stond in het teken van de aardbeving, eind april.

Veel mensen hebben een donatie gedaan en daarmee hun  betrokkenheid laten merken aan de Nepalese kinderen en hun ouders.
Gelukkig zijn er geen kinderen die we kennen omgekomen. Een geluk bij een ongeluk was dat de kinderen die zaterdag vrij waren, hoewel er natuurlijk ook veel kinderen en volwassenen omgekomen zijn in de omgeving en de dorpen.

Het NOH (Nepalic Orthopaedic Hospital) heeft veel extra giften ontvangen, de stroom kinderen die geholpen moesten worden was groot. Vele dagen konden wel 100 kinderen geholpen worden.

2014

Ook dit jaar hebben wij 121 kinderen geholpen die in het NOH hebben gelegen voor een operatie. Ook de teacher en materialen voor de kinderafdeling wordt hiermee betaald.

Het totale bedrag kwam neer op €5000,-

2013

De Stichting Kinderen van Kathmandu heeft dit jaar weer een goede financiële  ondersteuning kunnen geven voor operaties van kinderen. Volgend jaar kunnen we deze zelfs nog vergroten door enkele grotere giften, waarvoor hartelijk dank.

Van onze ondersteuning zijn dit jaar ca. 125 kinderen geholpen. Ook de onderwijzeres juf Sundhara, heeft in haar maandelijkse rapporten, laten zien hoe zij na de operaties de kinderen kan ondersteunen.

2012

Karin Moelands is ook dit jaar weer komen werken op de operatieafdeling. Zij is nu ook lid van de Stichting Kinderen van Kathmandu geworden. Op de kinderzaal heeft zij gezien dat de onderwijzeres veel goed werk doet. Het is een enthousiaste meid en iedere maand krijgen we een rapport van haar. Hierin vermeld zij wat ze met de kinderen gedaan heeft. Er zijn wat schoolboeken,  kleurboeken, schrijfmateriaal, kleurpotloden, spellen en grote puzzels voor de kleinere kinderen aangeschaft. We gaan nu ook nog een paar leesboeken aanschaffen. Het zijn vaak veel schrijnende gevallen op de kinderzaal. Een jongen van 11 jaar oud is meegesleurd met een modderstroom en gleed van de berg. Hij heeft zijn rug gebroken en is verlamd. De rest van zijn leven moet hij in een rolstoel. Geen verzekering en zijn ouders kunnen het niet betalen. Dan ligt er op de infectiekamer een moeder met twee kinderen. Ze hebben een groot ongeluk gehad met een bus, 7 doden en veel gewonden. De kinderen hebben enorme wonden opgelopen en de moeder een gecompliceerde beenbreuk. De wonden zijn geinfecteerd, dat is ook normaal hier met die vuile straten en wegen. Ze kregen van de maatschappij $ 200,=. Ze zijn natuurlijk ook niet verzekerd. En thuis nog 6 andere kinderen. Fijn dat door de vele giften het Kinderfonds ook hier weer kon bijstaan.

2011

De uitbreiding van het ziekenhuis naar 100 bedden is dit jaar gereed gekomen. Het eerste jaar zijn er 316 patienten behandeld. Dit jaar zijn het er 2707. Een mooi resultaat. De Belgische arts Dr. Pierre Soute is nu weer terug naar België. De nieuwe geneesheer directeur is Dr. Saju Pradhan. Totaal werken er 129 mensen in dit ziekenhuis. De opening is weer feestelijk gevierd. Wij sponseren nu ook voor de kinderen een onderwijzeres. Deze is er dagelijks en helpt de oudere kinderen met het huiswerk. De jongere kinderen worden geholpen bij het kleuren en puzzelen. Ook Karin Moelands is dit jaar weer komen assisteren in het ziekenhuis. Er is weer veel geld gegeven  voor het kinderfonds. De bijdragen voor een operatie varieren sterk al naar gelang de ouders zelf kunnen betalen. De bedragen variëren van tien tot een paar honderd euro. Ocky is ook dit jaar weer mee geweest op een health camp naar Dolpo, waar geen of heel weinig electriciteit is. Dus weer veel improviseren en veel apparatuur zelf meenemen.

2010

Toen Ocky dit jaar weer in het ziekenhuis kwam, was er een verrassing voor haar. Zij moest mee komen naar de kinderzaal. Daar moest zij boven de ingang een bord onthullen. Toen het doek naar beneden viel stond er op “Ocky kinderzaal”. Dit als dank voor haar vele jaren werk in het ziekenhuis en de betrokkenheid met kinderen. In Nederland kwam Ocky via de website in kontakt met Karin Moelands. Zij is operatiezuster in het ziekenhuis in Tilburg. Ocky heeft bemiddeld dat zij een paar maanden als vrijwilligster in de operatiekamer van Nepal Orthopedc Hospital kon werken. Het is van beide kanten goed bevallen. Karin ziet uit naar volgend jaar om terug te komen. Men is weer druk aan het bouwen, om het ziekenhuis uit te breiden van 75 naar 100 bedden. Dit jaar zijn er weer ca. 100 kinderen financïeel ondersteund uit het Kinderfonds.  

2009

Uit het Kinderfonds zijn dit jaar ca. 130 kinderen geholpen. Ocky is mee geweest op een Health Camp. Na het reizen met vliegtuig, auto en lopen kwamen ze in Gamgadi. De laatste 1100 meter waren zeer steil naar beneden over een weg met veel losse stenen. Alle bagage werd door dragers naar beneden gebracht. Ze kwamen door hele kleine dorpjes, de mensen zagen er zo vuil uit en hun kleren waren meer gat dan wat anders. De mensen zijn hier in geen maanden gewassen. De volgende dag naar het ziekenhuisje. Dit ligt op 2800 m hoogte. Het moest eerst grondig schoongemaakt worden. De doktoren hebben de operatiekamer zelf geschilderd. Daarna kon alles ingericht worden. Zelfs de operatietafel was meegenomen. Buiten stond al, een rij van zeker een kilometer, te wachten. In de paar dagen die we daar waren zijn honderden patienten behandeld en tientallen operaties uitgevoerd. We werden weer opgehaald door een helikopter van het Wereld Voedsel Fonds. Eerst moest de rijst uitgeladen worden, voordat wij er in konden.

2008

Het kinderfonds dat in 1999 is opgericht heeft al veel kinderen financïeel kunnen ondersteunen. Het is nu een deel van de Stichting Kinderen van Kathmandu. Dit jaar zijn er meer dan 100 kinderen financïeel ondersteund. Zo zijn er veel schrijnende gevallen. Bijv. een jongen van elf jaar, die heeft 9 maanden geleden zijn arm gebroken en komt nu pas naar het ziekenhuis. Zijn vader, een kleine boer met 7 kinderen, had geen geld om naar het ziekenhuis te komen. Gelukkig kan in zo`n geval het Kinderfonds helpen. Dit jaar bestaat het ziekenhuis 10 jaar. Op de kinderzaal van 14 bedden, hebben we gezorgd voor speelgoed. 25 kilo aan speelgoed, zoals grote en kleine lego blokken, knuffelbeesten, spelletjes, kleurpotloden en kleurboeken. Verder zorgen we nog voor een groot kleed, waarop ze kunnen spelen. Alles in Nepal wordt op de grond gedaan, ook in het dagelijkse leven.

Wat er aan vooraf ging

Hier ziet u een kort overzicht van de ontwikkelingen van het Nepal  Orthopedic Hospital, waar Ocky Pladet vanaf 1999 elk jaar naar toe gaat. Speciaal schenkt zij aandacht aan de hygiëne en de dagelijkse gang van zaken in het ziekenhuis.

1999 

Zij treft een klein ziekenhuis aan dat net geopend is. Er moet veel veranderd worden. Gelukkig is zij er de eerste jaren gedurende 5 maanden, zodat ze steeds kan herhalen en protocollen schrijven hoe het moet. In de tuin is een groot gat gegraven, waar al het afval in gestord wordt. Er gaat dan zand over. Als er gras op groeit wordt hier het wasgoed van hetziekenhuis opgelegd om te drogen. Van een paar Nederlandse touristen wist ze wat geld los te praten en kon waslijnen kopen. De doktoren moest zij leren als er op een ronde door het ziekenhuis was en patiënten met open wonden onderzocht werden, de handen te wassen voor de volgende patiënt onderzocht werd.

2000  

De Stichting  Hulp voor Nepal is opgericht om het ziekenhuis uit te breiden en in 5 jaar zelfsupporting te maken. Ook Ocky is hier lid van. Zij zijn nu geld aan het inzamelen voor een vuilverbrander, want het terrein waar het vuil begraven werd, is bijna vol. De oude röntgenkamer wordt omgebouwd tot Infectiekamer. Alles moet schoongemaakt en geschilderd worden, want alleen hiervan zou je al een infectie krijgen. Voor $ 800,= zijn zonnepanelen aangeschaft voor een boiler, zodat er nu ook warm gewassen kan worden.

2001 

Ocky heeft de routing in het ziekenhuis naar de operatiekamer veranderd. De route is nu door een andere gang, waardoor er veel minder vliegen in de operatiekamer kunnen komen. Ook hier de muren, waar de schimmel op zat, laten schoonmaken en schilderen. Dit zijn allemaal gevolgen van de mousson. De rotaryclub van Luc Salens heeft deze kosten gedragen. Het is dit jaar erg onrustig, want de koning en 15 familieleden zijn vermoord. De broer van de koning wordt tot nieuwe koning gekroond. Er zijn veel uitgaansverboden, zodat het elke dag wel iets is. Uit België is dr. Pierre Soete gekomen, die de eerste jaren hier zal komen werken. De rotary club van Maldigem uit België hebben een bus, motor, orthopedisch instrumentarium en een monitor voor de anesthesie geschonken.

2002

Er is begonnen met de bouw van een verdieping op het Hospital. De duur is ca. 1½ jaar. Het gaat zeer primitief. Het gat voor de lift wordt met de hand gegraven. De een heeft een schop en de ander trekt deze met een touw door de grond. Wij in het westen kunnen het ons niet voorstellen. Er komen meer bedden en 2 operatiekamers. In het ziekenhuis is soms geen water, omdat ze dat voor de bouw nodig hebben. Dit jaar heeft Ocky veel op de operatiekamer gewerkt om daar een goede gang van zaken te bereiken. Bijvoorbeeld afvalemmers geplaatst, zodat ze alle vuil niet op de grond gooien. Het gebruikte instrumentarium, eerst laten steriliseren, voordat het weer gebruikt wordt. De vuilverbrander is in werking gesteld.

2003

Om de verdieping op de beganegrond te bouwen, moet er een vloer gestort worden. Tegen het gebouw worden schuin boomstammen geplaatst, met horizontaal ook boomstammen. Daar zandzakken op en de ladder is klaar. Er wordt beton gemaakt in een cementmolen. Jongens dragen het beton in schalen omhoog. Voor elke schaal krijgen zij een snoepje. ’s Avonds leveren ze die in en krijgen voor elk snoepje een Roepie. Boven op het bestaande ziekenhuis en de uitbreiding komen een grote ruimte met kamers voor betalende patiënten en een dakterras. In het plafond van de operatiekamer moesten, tussen twee pijlers, twee haken komen, om de operatielampen op te hangen. Daartoe hebben ze ijzeren staven van de pijlers doorgezaagd, waardoor het plafond niet meer stabiel is. En zo vordert de bouw met vallen en opstaan.

2005 

De nieuwbouw is klaar gekomen. Er zijn nu 1-,2- en 4-persoonskamers, met toilet en wastafel. Weer aan de slag om het personeel op te voeden hoe er schoongemaakt moet worden. Een rode poetsdoek voor het toilet, blauw voor de matrassen en bedden en geel voor de rest. Op een middag kwam Ocky in de kamers van de administratie en ja hoor er werd ijverig gepoetst met de rode doeken. De opening van het ziekenhuis werd gedaan door de koning. Alle patiënten lagen keurig in een groen jasje die door Rentex gesponserd waren. Van een ander sponsor had Ocky gordijnstof gekregen. Veel kamers hebben nu prachtige gordijnen. Na veel voorbereidingen door politieagenten en militairen is het door de koning en koningin geopend. Met veel publiciteit van kranten en TV. Ocky moest ook nog bij de koning komen en kreeg voor haar vele werk een letter of appreciation.

2006

Dit is een moeilijk jaar in Nepal. De maoïsten en zeven andere partijen hadden zich aaneengesloten. Hierdoor werd door de gehele bevolking gestaakt. Er mocht niemand de straat op en de winkels waren gesloten. Ook de ambulance van het ziekenhuis mocht niet meer rijden. Het ziekenhuis draaide met enkele patiënten op zondagsdienst. Dus zeer weinig inkomsten. Na weken van onrust is de koning afgetreden. Hij mag alleen nog ceremoniële dingen doen. Er is nu een nieuwe prime minister benoemd. Een man van 84 jaar, met allerlei kwalen, die 1 uur per dag mag werken.  De verdere uitbreiding van het ziekenhuis vordert gestaag. Door de Stichting Hulp voor Nepal zijn een röntgenapparaat en de lift gesponsord. Alles is nu geïnstalleerd. Op een middag is er een kind op het toilet gevonden. Het moet in de ochtend door mensen achtergelaten zijn. Het kind is een jaar of drie, kan niet lopen en is geestelijk achter. Nu zijn ze bezig het kind onder te brengen bij demente bejaarden. Ocky zei, nee dat gebeurd niet. Ik weet nog wel een paar adressen, waar ik zal informeren. Een kennis wist nog wel een plaatsje in een kinderhuis. Het was een kinderhuis dat net begonnen was. Ocky heeft de jongen Hari genoemd, een naam die ook in Nepal voorkomt.

IMGP8885

 

2007 

Het Nepal Orthopaedic Hospital is nu verder afgebouwd. Het is voor Nepal een modern en goed draaiend ziekenhuis, met twee verdiepingen boven op de beganegrond en 75 bedden. Financieel werkt het nu op eigen kracht. Dr. Anil, de directeur en Dr. Pierre Soete, de belgische arts, hebben nu ook de eerste grote heupoperatie uitgevoerd. Meena de hoofdverpleegkundige let op de hygiëne als ik weg ben. Samen hebben we daar protocollen voor geschreven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s