Nieuws

Nieuwsbrief februari 2019

Beste Donateurs, Sponsors en Belangstellenden,

Sinds 1 februari is TON KEMMERE ingeschreven bij De Kamer van Koophandels als bestuurslid, met de taak SECRETARIS bij onze Stichting KinderenvanKathmandu. Dat is goed NIEUWS! Ton wordt belast met de administratieve taken en met het bijhouden/bijwerken van de website. Veel succes, Ton met dit mooie werk!

Ben, als penningmeester is nog niet vervangen; maar in de tussentijd doet Ben het hoognodige, zoals het Jaarverslag 2018. Hij hoeft verder geen informatie meer via CC. We blijven dus naarstig op zoek naar een vervanger, nieuwe penningmeester!

Het 2e GROTE NIEUWS is dat de BUS is aangeschaft, gesponsord door “Wilde Ganzen”, “Hulp voor Nepal”, Olga en Lotte van het “Khungi Festival”, Jan en Willemien met donaties van de motorrijders en vele individuele mensen, (zo belangrijk!) die onze Stichting en m.n. de kinderen met een beperking van Maitri Griha een warm hart toedragen en doneren naar ieders vermogen.

Namaste en alle goeds,
Ger Peeters

Nieuwsbrief december 2018

Beste donateurs, sponsors en belangstellenden,

Afgelopen tijd hebben een aantal mensen heel hard gewerkt om het geld voor een bus voor de kinderen van Maitri Griha bij elkaar te krijgen!

EN DAT IS GELUKT!! 15.380 euro!!

Dank aan iedereen van klein bedrag tot groot…het betekent dat er veel mensen zijn die vertrouwen hebben in Maitri Griha, in onze Stichting.

Toch noem ik hier enkelen: Stichting “Hulp voor Nepal”, “Wilde Ganzen”, Olga en Lotte met hun “helpers”, die een “Nepali Khushi Festival” in Amsterdam organiseerden, iemand die de 4-daagse liep en zich liet sponsoren, Lucie, yoga school Sittard, verkoop boeken en netwerken enz.enz.

Bovendien werd bij Maitri Griha de 2e verdieping gebouwd, vnl. gesponsord door donateurs geworven door de “motor rijders” : Jan en Willemien, evenals andere giften.

Ook een enorme klus voor de Nepalezen die dit werk deden, temeer door de enorme regenval!

Jan en Willemien zijn nu weer via een omweg naar Nepal en hebben geld meegenomen om apparaten voor de fysiotherapie ruimte aan te schaffen samen met de fysiotherapeut Gita Lama.

Verder is door de Stichting Damphus de landoperatie van 2 jongens begeleid en betaald.

Zij hebben ook dit jaar weer Maitri Griha bezocht.

Met het NOH ziekenhuis gaat het goed. Er zijn genoeg kinderen die dankzij jullie steun weer armen en benen kunnen bewegen en gebruiken.

Het is een uitdaging om in de verschillende culturen echt te begrijpen en ondersteunen wat gevraagd wordt en wat mogelijk is….

Het gaat wat dat betreft steeds beter omdat er over en weer respect is voor het werk dat een ieder doet en de verantwoording die ik heb t.a.v. de sponsors/donateurs.

Dit geldt eveneens voor het sponsoren en begeleiden van de schoolkinderen.

Het is nu duidelijk dat er steeds een rekening moet zijn, ik meekijk naar het welbevinden van de kinderen, dit alles ook deel met de sponsors.

Het zou mooi zijn om komende tijd te werken aan het vervolg van deze kinderen na klas 10.

Zij worden, zoals u weet gesponsord tot en met klas 10, heel soms tot en met klas 12, maar dat moet de leerling dan via een brief vragen aan de sponsors. De kinderen spreken en schrijven redelijk goed Engels.

Het vervolg zou m.i. moeten zijn hun een kans bieden om een beroepsopleiding te kunnen doen, een vak te leren!

Als iemand hierin wil meedenken of een idee heeft, graag

Maar…op dit moment…is het GROTE probleem, dat er geen vrijwilligers zijn voor in het bestuur en dus (te)veel werk voor mij alleen.

We hebben nog steeds geen SECRETARIS/ESSE en zijn eveneens op ZEER korte termijn op zoek naar een PENNINGMEESTER

Het is moeilijk om mensen te vinden en ondanks veel contacten/pogingen mijnerzijds is dit nog niet gelukt!!

Ben Brandenburg, de huidige penningmeester, heeft tot nu toe de hoogst nodige werkzaamheden gedaan, wat heel mooi is omdat hij al langer aangegeven heeft te stoppen, maar wil nu echt stoppen per 1 januari a.s.

Gelukkig heeft wel iemand de taak:  het bijhouden van de website, op zich genomen

Het is boeiend werk om bezig te zijn met Nepalese mensen, kinderen, met een andere cultuur, met netwerken….

Gemiddeld “kost” dit vrijwilligerswerk 2 uur per week en de mogelijkheid om met eigen ogen (en centen) deel te nemen aan onze projecten in Nepal.

Dus….mail mij als je meer wil weten: gerpeeters@hotmail.com

Dit voorjaar ga ik niet naar Nepal, maar onderhoud het contact met de verantwoordelijke Nepalese mensen en houdt u van het wel en wee op de hoogte!

Tja, zoveel dank, zoveel respect voor alles wat u doet voor onze Stichting!

Zonder u zouden er nog meer arme mensen zijn en al lijkt het een druppel op de gloeiende plaat, deze Nepalese kinderen hebben in elk geval een toekomst!!

Wij gaan met z’n allen verder en maken er iets MOOIS van voor komend jaar!

Voor nu: warme feestdagen voor u en de uwen en een nieuw jaar met genoeg uitdagingen en lieve mensen om u heen!

Namaste,

Ger Peeters en Ben Brandenburg, www.stichtingkinderenvankathmandu.nl