Nieuws

Nieuwsbrief december 2016

Beste donateurs en sponsors,

Met deze nieuwsbrief willen we u graag laten weten hoe het gaat met de stichting Kinderen van Kathmandu.

img_2204Afgelopen periode zijn we veelal bezig geweest met het werven van sponsors en donateurs en de verkoop van allerhande mooie spullen, die Karin en ik meebrachten  uit Nepal.
Deze spullen zijn zeer geliefd en verkoop via de markt en de “kofferbak” hebben ruim geld opgeleverd.
We kopen deze spullen in Nepal bij winkeltjes , vrouwenorganisaties en de Potterie (een werkplaats voor jongens die op de vuilnisbelt leefden.)
We bereiken daarmee twee doelen: enerzijds sponsoren we hiermee de kleine ondernemer in Nepal, anderzijds brengt het geld op voor onze stichting.

Ook is er goed nieuws van het dagverblijf voor gehandicapte kinderen “Maitri Griha“.
Het nieuwe gebouw is klaar en de kinderen en hun helpers zijn verhuisd, ze hebben het naar hun zin en zijn gewend in de nieuwe omgeving.
De uitgebreide foto’s hierover kunt u zien op facebook:
https://www.facebook.com/Maitri-Griha-1526528914335554/
De manager Pema is verhuisd naar Nederland om hier een toekomst op te bouwen. Zijn broer Mhindup heeft de taken overgenomen.

Voor de schoolkinderen zijn er enkele sponsors bijgekomen, mooi om te melden dat er steeds meer kinderen naar school kunnen.
Het blijft mogelijk om voor 15 euro p.m. een kind naar school te sturen.
Ook is er de mogelijkheid om rond januari eenmalig 180 (12 x 15) euro te doneren voor een leerling.
Bankrekening NL 50 INGB 0680 2471 22.
De kinderen zijn zo leergierig en trots dat ze in hun uniform naar school mogen. Ze beginnen al ’s morgens vroeg met huiswerk en de school duurt gemiddeld tot half 4.
De meeste kinderen moeten dan nog een tijd(je) lopen om thuis te komen, maar ze blijven enthousiast!

Ook de operaties bij het Nepal Orthopaedic Hospital zijn nog steeds nodig en ook daarvoor is uw geld erg goed besteed. In het ziekenhuis is een nieuwe onderwijzeres aangesteld om de kinderen die daar moeten verblijven, les te geven.

Via een Nederlandse organisatie “Read to Grow” hebben we heel mooie engelstalige boeken gekregen, zowel les- als ook lees- en ontspanningsmateriaal.
Deze boeken gaan naar Maitri Griha en naar het schooltje van het NOH ziekenhuis.

Op 15 januari vertrek ik weer voor 3 maanden naar Kathmandu.
Ik ga dan graag naar de scholen om te kijken hoe het met de leerlingen gaat, die door u gesponsord worden. Uiteraard krijgt u hier weer bericht van.
Bovendien ga ik samen met de staf en de teachers kijken hoe de boeken goed gebruikt kunnen worden bij de kinderen, om eventueel t.z.t nogmaals een aanvraag te doen voor aanvulling van de boeken.
Het vervoer naar Nepal is wel een probleem, dus als u mensen kent die gaan en plek over hebben in hun bagage, laat het ons weten!

We blijven enthousiast om zoveel mogelijk steun te bieden en vooral ook over het vertrouwen dat u in ons hebt, door ons zowel financieel alsook met belangstelling te steunen!
Onze dank is dan ook oprecht en groot!

img_2217
Mag ik u tenslotte nog opmerkzaam maken op het schilderij “Kind van Kathmandu”.  Dit schilderij is geschonken door kunstenaar Klaas van den Hurk, Geldropse Vrijetijds Schildersschool.
Het schilderij mag VERKOCHT worden en de opbrengst is voor onze stichting.
Interesse?  gerpeeters@hotmail.com

HELE MOOIE FEESTDAGEN VOOR U EN DE UWEN
EN VOOR 2017 GEZONDHEID EN LIEFDE OM U HEEN

Ger, ook namens Karin en Ben.

www.stichtingkinderenvankathmandu.nl

Advertenties

Nieuwsbrief juli 2016

Beste donateurs, sponsors en alle mensen die de kinderen van Nepal een warm hart toedragen…….

Afgelopen periode zijn we bezig geweest met het werven van donateurs, het verkopen van spullen uit Nepal, kortom actief geld vergaren en goodwill ten goede van onze doelen in Nepal.
Inmiddels zijn er 7 nieuwe sponsors om kinderen naar school te sturen (15 euro per maand)
We zijn hier namens de leerlingen, heel blij mee.
Ook is tijd en energie gaan zitten in het regelwerk voor Kamer van Koophandel en ING.

In juni is er een goede doelen markt geweest in het Kasteel te Geldrop, met positief resultaat.
We blijven steeds op zoek naar plaatsen waar we bekendheid kunnen uitdragen en waar we graag spullen verkopen!

Op 11 September staan we op de Marcato Mondial markt in Blerick! Welkom!

Weet u een markt of festival waar we zouden kunnen staan, geef het graag door!
Er zijn inmiddels ook donateurs die via een voor hen bekende organisatie of gelegenheid, geld opgehaald hebben! Nogmaals dank hiervoor.

2016 sponsorkinderen

Inmiddels gaat het met al onze “students” prima.
Ik had u beloofd de resultaten door te sturen, omdat deze zeer vertraagd waren, ook nog na de bezoeken aan de kinderen en de scholen.
Deze “progress reports” zijn sinds kort binnen en het is nu bekend dat ALLE leerlingen bevorderd zijn naar het volgende schooljaar, sommigen zelfs met opmerkelijk goede resultaten.
Ik stuur u niet apart de resultaten maar bericht u dit deze keer via de nieuwsbrief.

Nepal is langzaam weer in opbouw, een goed voorbeeld hiervan is Maitri Griha ( http://www.maitri-griha.org ).
Zoals het er nu uitziet is de verhuizing begin augustus. De bouw van de begane grond is dan klaar. De weg ernaar toe (er wordt in dat gebied veel gebouwd) is een probleem vanwege de modder en regen.
Momenteel zijn er 12 kinderen die regelmatig in het dagverblijf zijn, nog 3 kinderen komen binnenkort en er zijn extra 2 kinderen voor fysiotherapie.
De 2 kinderen die “stage” lopen bij de Potterie gaan er met veel plezier naar toe en de samenwerking is een succes.

Mindhup, de broer van Pema, die straks als Pema zijn visum heeft en naar Nederland is manager wordt, heeft zijn cursus ” omgaan met autistische kinderen”positief afgerond en zal zich blijven verdiepen in het werken met kinderen met “special needs”.
Heeft u mogelijkheden, of met collega’s, vrienden, om een kind te sponsoren voor de dagbehandeling, dan blijft dat met 45 euro per maand zeer mogelijk.
Ook op deze plaats nogmaals dank aan de sponsors die enorm geholpen helpen om de bouw mogelijk te maken!

De hulp aan het ziekenhuis NOH gaat onverminderd door. Er worden steeds kinderen orthopedisch geopereerd en financieel gesteund door onze gezamelijke inspanningen!
Dit alles onder het toeziend oog van Shyam en Meena en in maart en april, ook Ocky.

Heeft u suggesties, vragen, ideeen? Graag!
We hopen dat we met z’n allen een mooie zomer tegemoet gaan, dit zeker ook voor de Nepalezen, die we blijven steunen en moed en hoop toewensen!

Namaste
Karin, Ben, Ger (gerpeeters@hotmail.com)
http://www.stichtingkinderenvankathmandu.nl

Goede Doelen Dag, 5 juni

5 juni “Goede Doelen Dag” in het kasteel te Geldrop, Mierloseweg 1.

Wij aanwezig met een stand, waar we informatie verstrekken en spullen uit Nepal verkopen voor onze projecten.
Het is zeker de moeite waard om hier een bezoek te brengen, ook gezien de mooie omgeving.

www.kasteelgeldrop.nl

Bericht uit Nepal, april 2016

Ger Peeters, de voorzitter van onze stichting is in Kathmandu.


Beste donateurs, sponsors en belangstellenden!

Maandag 11 april
Voordat ik a.s. woensdag weer naar Nederland vlieg, even berichten:

De toestand in Kathmandu verandert, verbetert voor het oog. Als er een doorkijk is naar de achterliggende straatjes, Durbar Square, is er nog weinig te zien van opbouw na een jaar….er leven bij het vliegveld nog ruim 3000 mensen in tenten!
Op dit moment is er ook weer een tekort aan gas en benzine.
Er zijn nog veel naschokken ….
DSCN2799                        DSCN2786
Met onze Stichting Kinderen van Kathmandu gaat het goed.
Na al het werk dat Ocky afgelopen Jaren heeft verzet, is een “doorstart” even pittig, maar het lukt:

IMG_0889Inmiddels zijn alle kinderen op school bezocht, die gesponsord worden, een deel volledig en een deel wordt aangevuld, nadat er een gesprek met de ouder(s) was.
Schrijnende voorbeelden te over, ouders overleden o.a. door de aardbeving.
Veelal vaders, maar ook moeders die vertrokken zijn naar andere landen in de hoop op “beter” en kinderen achterlaten, die eten, slapen bij buren, familie……
Inmiddels sponsoren we 25 “students” volledig en u weet:
15 euro p.m., 180 per jaar…een kind kan naar school….

Ook zijn er veel contacten met Maitri Griha, sponsors voor de bouw, maar ook samen kijken naar de kwaliteit en voortgang omdat de manager Pema binnen afzienbare
tijd naar Nederland vertrekt en zijn broer Mhindup de dagelijkse leiding gaat overnemen. Er zijn contacten met de “Potterie”, waar jongeren leren om beeldjes, potten enz. te bakken. Contacten met de SERC school (Special School for Special Needs Children)

IMG_1997Via het kinderfonds worden nog steeds kinderen uit arme gezinnen behandeld/geopereerd in het Nepal Orthopeadic Hospital NOH.
Vaak komen ze na dagenlange tocht uit de bergen, familielid  blijft voor de verzorging en het eten bij het kind. Wat mensen niet kunnen betalen, wordt via het Kinderfonds door ons/u  betaald.
De hele administratie wordt perfect bijgehouden en maandelijks verantwoord door Shyam, ( hoofd administratie) die samen met Meena (hoofd verpleging) een goed zicht heeft op de “needs” van mensen, waardoor ook de vragen voor sponsoring van school-kinderen komen.

Mijn tijd hier is goed besteed, veel kunnen doen, en steeds meer verdieping in de cultuur, manier van leven ( vaak overleven) van de Nepalees.
Contacten, waardoor samen werken en overleg, maar ook kritisch blijven.

DSCN2825In het Kindertehuis en op scholen maak Ik mee hoe opgewekt en moedig kinderen zijn, hoe blij ze zijn naar school te kunnen. Het dansen en zingen zit in hun bloed.
Heel zinnig was ook de 3 uur Engelse les p.w., die ik gaf aan de staf van beide kindertehuizen. Hoe ongelooflijk leergierig! Vaak heel moeilijk voor sommigen om te lezen, schrijven, zelfs analfabeet, en toch iedere keer weer oefenen, trots!

Een mooie, zinvolle tijd, afscheid en een heel mini druppelje op een gloeiende plaat….
Samen met de andere volunteers komt daar  ooit een stroompje van!
Ook weer fijn om naar Nedeland te gaan, mijn (Klein) kinderen, familie, vrienden.

Dank voor alle donaties en belangstelling, ook namens de kinderen van Nepal!

Update Maitri Griha

Het kindertehuis Maitri Griha wordt al lange tijd door ons gesponsord. Onlangs zijn we overeengekomen om de kinderen meer direct te gaan sponsoren.

Met uw donaties kunnen we op dit moment het verblijf van vier kinderen sponsoren. We proberen u elk kwartaal op de hoogte te houden van het wel en wee van deze kinderen.

Wilt u het mogelijk maken voor een kind om opgevangen te worden in Maitri Griha? De kosten voor de opvang van een kind zijn 65 euro per maand. U kunt natuurlijk ook een kleiner steentje bijdragen. Wij bundelen dan de krachten zodat er extra opvang mogelijk is.

Hier kunt u het rapport lezen van April 2016

Bericht uit Nepal, februari 2016

Ger Peeters, de voorzitter van onze stichting is in Kathmandu.


Beste donateurs, sponsors en belangstellenden!

Inmiddels ben ik alweer 7 weken in Nepal! Het wordt hier Lente, zon overdag , s avonds fris!

IMG_0790

 

De situatie voor de Nepalezen is niet rooskleurig. Hoewel de grenzen met India geopend zijn, is de toevoer van goederen beperkt, wat zijn gevolgen heeft voor de opbouw. Nepalezen klagen niet gauw, maar nu is de loyaliteit t.o.v. de regering wel aan het wankelen……er waren stakingen van vrachtwagens en jeeps, omdat ook de benzine nog mondjesmaat uitgedeeld wordt!

Wat betreft “Kinderen van Kathmandu”:

 • Maitri Griha heeft grond aangekocht voor een nieuw gebouw. Met dank aan jullie als sponsors, hebben we financieel kunnen steunen. De bouw is gestart, er zijn zorgen rondom de planning, die verstoord is door boven beschreven omstandigheden. De bedoeling is dat de eerste etage 1 mei klaar is, dat er verhuisd kan worden, omdat de huur op gezegd is. Momenteel komen nog niet alle kinderen naar het dagverblijf. De kinderen die verder af wonen, kunnen niet opgehaald worden, te weinig benzine.
  Na het nodige overleg hebben we ( Karin, Ben, Pema (manager Maitri Griha) en ik ) besloten om de sponsorgelden per kind over te maken!
  Het bedrag is 45 euro per maand per kind en als sponsor word je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van je gesponsorde kind, zoals leervorderingen, fysiotherapie en toekomstmogelijkheden.
  Wat dit laatste betreft is er overleg en steun bij het zoeken, zoals a.s. maandag een bezoek aan de “Pottery” om te kijken over er samenwerking mogelijk is.
 • Shyam, hoofd administratie ziekenhuis, Meena, hoofd verpleging ziekenhuis en ik hebben een plan gemaakt om  de scholen, waar de gesponsorde kinderen zijn, te bezoeken.
  Het kan zijn dat de resultaten en de overgang niet, zoals u gewend bent, in maart is, maar in april. Deze vertraging heeft te maken met de aardbeving. Uiteraard krijgt u de gegevens toegestuurd!
  Nog steeds is het noodzakelijk en mogelijk om een kind naar school te sturen. Dit is 15 euro per maand.

Afgelopen periode heb ik gewerkt in Marinko home, een tehuis voor straatkinderen.
En….een hele mooie trekking gedaan, prachtig de bergen, sneeuw, zon.
Soms heel pittig het klimmen en dalen, maar een onvergetelijke ervaring!

IMG_0805

Komende weken bezoek ik scholen en doe ik met plezier het nodige werk voor kinderenvankathmandu.
De engelse lessen aan de staf van de kindertehuizen blijf ik doen.

Wat een uitdaging en geluk om hier te zijn!

Namaste,
Ger Peeters

www.stichtingkinderenvankathmandu.nl

Beste wensen

Beste Sponsors en Donateurs,

nepal 158Afgelopen jaar was, zoals jullie weten, een zwaar jaar voor de Nepalezen , vanwege de verwoestende aardbeving,en nog, door het grensconflict met India.

 

 

 

 
nepal 055Ook voor ‘ons’ was het een bewogen jaar:
– afscheid van Ocky, die de Stichteres is van “Kinderen van Kathmandu” en zoals ze zelf zegt “haar levenstaak”.
– afscheid van Marcelin, ook zij heeft enkele jaren werk verzet voor Kinderen van Kathmandu
 

 

 

Maar wij: voorzitter Ger, secretaris Karin en penningmeester Ben blijven ons inzetten en we zien ook de ZON weer opgaan in dit prachtige land met mooie mensen en kinderen.

nepal 118
Wij DANKEN u voor de steun, het vertrouwen, die u ons bent blijven geven en wensen u en uw familie
EEN GELUKKIG KERSTFEEST en voor het NIEUWE JAAR, SAAMHORIGHEID en ZON, ook in uw leven!

Namaste,
Ger, Karin en Ben

Web: https://kinderenvankathmandu.wordpress.com
Mail: kvkathpost@gmail.com

Bericht uit Nepal, december 2015

Onze secretaris Karin Moelands is in Kathmandu om een kijkje te nemen bij de verschillende projecten die we ondersteunen. Daarnaast werkt ze hard mee in het NOH, het orthopedisch ziekenhuis.
Via een nieuwsbrief houdt ze ons op de hoogte. We hopen dat u het leuk vindt om mee te lezen. U kunt de nieuwsbrief lezen via onderstaande link.

Bericht uit Nepal, november 2015

Onze secretaris Karin Moelands is in Kathmandu om een kijkje te nemen bij de verschillende projecten die we ondersteunen. Daarnaast werkt ze hard mee in het NOH, het orthopedisch ziekenhuis.
Via een nieuwsbrief houdt ze ons op de hoogte. We hopen dat u het leuk vindt om mee te lezen. U kunt de nieuwsbrief lezen via onderstaande link.

Nawoord Nepaldag 29 augustus 2015

Zaterdag 29 augustus, onze eerste officiële Nepaldag.

Na de nodige voorbereidingen was het dan zover. Het prachtige weer, een fijne sfeer, wij als bestuur konden het niet beter wensen.

1

Deze dag was bedoeld om kennis te maken met onze sponsoren en zij met ons, gezellig en informeel. Wie zijn wij, wat hebben wij het afgelopen jaar gedaan met de extra giften voor de aardbeving. Dit is de insteek geweest van deze dag maar ook zeker als dank en respect naar Ocky, oprichtster van de stichting en die zich sinds jaar en dag inzet voor Nepal.

De vlag is overgedragen en wij wilden dit niet zomaar voorbij laten gaan.

Na een korte verantwoording over de extra giften die wij hebben ontvangen voor de aardbeving 25 april j.l hebben we een kort dankwoord uitgesproken en een leuke herinnering aan Ocky overhandigd.

3Ook kwam er een speciale gast, Sumchog. Zij heeft samen met haar broer een documentaire gemaakt The Only Son, waarin zij teruggaan naar hun geboorteland Nepal. Zeer mooi en aangrijpend en zeker de moeite waard om deze te kijken.

Na een korte introductie heeft zij gezongen en een aansluitend een presentatie gehouden over het verloop van haar reis en de ervaring over het maken van de film.

4De tijd is voorbij gevlogen en voor we het wisten was het alweer het einde van deze middag.

Wij kunnen zeggen dat het een zeer geslaagde dag is geweest en willen iedereen bedanken die ons hebben bezocht, ook alle belangstellende die verhinderd waren, dank voor jullie gedachten aan de stichting.

Wat betreft onze verantwoording over de extra donaties.

Een prachtig bedrag van € 4370 euro hebben wij naar het NOH over gemaakt, dit ten behoeve operaties van slachtoffers en een noodvoorziening voor de velen patiënten.

Voor het Maitri Griha hebben wij €700 en €2800 euro over kunnen maken. Dit is besteed aan het tijdelijk onderkomen voor de kinderen zodat de daycare weer snel opgestart kon worden. Nogmaals onze grote dank hiervoor.

Tevens willen wij de ouders van Karin nogmaals bedanken voor het beschikbaar stellen van hun tuin en de sponsering van de catering.

Wat ons betreft zetten wij deze dag jaarlijks voort en gaan hier samen met jullie een terugkerend event van maken.

Wij zullen jullie gedurende het jaar zo goed mogelijk op de hoogte houden van onze activiteiten en ons bezoek aan de projecten in Nepal. Via mailing, nieuwsberichten op onze website www.kinderenvankathmandu.wordpress.com en via onze Faceboekpagina

Hierbij willen wij jullie tevens mededelen dat Marcelin haar functie als voorzitter heeft overgedragen. Door haar drukke onregelmatige werk en bestaan is het moeilijk voor haar dit te combineren. Voortaan zal zij als extern adviseur de stichting bijstaan en met hart en ziel betrokken blijven. Zij heeft jarenlang geweldig werk verricht, zowel in Nederland als in Nepal. Wij zijn haar hiervoor dan ook erg dankbaar. Karin heeft de taak als waarnemend voorzitter op zich genomen.

Wij zijn trots op onze doelen die wij mede door jullie kunnen blijven steunen, deel die trots met ons, want dat verdienen jullie ook.

Warme groet,

Ben, Ger en Karin