Nieuws

Nieuwsbrief december 2019

Beste Sponsors, Donateurs en Belangstellenden,

Afgelopen periode heeft onze Stichting op een laag pitje gefunctioneerd, wat betekent dat ik minder aan de weg getimmerd heb om te netwerken en geld in te zamelen.

Gelukkig zijn er toch de nodige donaties binnengekomen:

Door een zeer trouwe vrijwilligster van Maitri Griha is € 4.000 ingezameld; zij is afgelopen periode ook daar geweest en heeft gezien dat het goed gaat met de kinderen en de werkers.

In overleg is er € 2.000 besteed om de architect van de verbouwing te betalen, de overige € 2.000 zijn reserve, die door Maitri Griha in noodgevallen besteed kan worden na samenspraak.

Verder zijn er meerdere schenkingen geweest van mensen die iets te vieren hadden, geen cadeau wilden en de gift geschonken hebben aan “KinderenvanKathmandu”. Ook waren er nog andere donaties van trouwe belangstellenden. Heel veel dank hiervoor!

Dit geld wordt nu overgemaakt voor het kinderfonds om de operaties van kinderen in het Nepal Orthopaedic Hospital (NOH) en “de teacher”, die de patiëntjes les geeft te betalen. Dit is ieder jaar een totaalbedrag van € 4.000. Ook dankzij het spaargeld, verzameld door Ocky Pladet, kunnen we aan ‘’onze verplichtingen” voldoen!

De reden dat de Stichting niet volledig heeft kunnen functioneren, is enerzijds dat er niet genoeg vrijwilligers(sters) zijn en anderzijds omdat ik ziek geworden ben. Ik heb een operatie ondergaan en momenteel zijn er bestralingen. Vandaar ook deze ingekorte nieuwsbrief. Maar heeft u vragen, mail me gerpeeters@hotmail.com

Toch hoop ik 1 februari naar Nepal te vertrekken (de reis was al geboekt) en me weer met de nodige energie in te zetten. Dat sluit zeker niet uit dat hulp binnen het bestuur dringend nodig blijft!

Het gaat goed met de drie projecten, de kinderen en hun werkers van Mairi Griha, de operaties in het NOH gaan door en de schoolkinderen gaan blij naar school en maken het goed.

Ik wil U, ook namens de kinderen en hun werkers en namens secretaris Ton Kemmere HARTELIJK DANKEN voor de betrokkenheid, de belangstelling en het vertrouwen. Ik wens u dan ook alle GEZONDHEID en VOORSPOED voor 2020.                                                                                                                                                                             

Namaste, Ger Peeters

Nieuwsbrief juli 2019

Beste Sponsors, Donateurs,

Wij hebben van Maitri Griha een Progress report/Project update  ontvangen. U kunt dat vinden door hier te klikken. Dit dagverblijf voor gehandicapte kinderen/jongeren doet erg goed werk. De Nepalese werkers hebben oog voor en verstand van deze kinderen en werken ook aan toekomstmogelijkheden, wat in Nepal niet zo makkelijk is. De website van Maitri Griha vindt u op http://www.maitri-griha.org/ .

Omdat ik dit jaar niet in Nepal was, hebben vriendinnen bezoek gebracht aan Maitri Griha, zij waren zeer enthousiast! Wat kunnen wij voor Maitri Griha doen?

Voor € 65 per maand kan een kind een plek krijgen in het dagverblijf, met leermogelijkheden, fysiotherapie en eten. U kunt een kind alleen of met een groep sponsoren. 

Vrijwilligers, studenten zijn van harte welkom, je helpt mee met de kinderen, kunt ervaring opdoen. Je verblijft dan in schone kamers en je eet in het huis van de ouders van Mhindup (manager). Je betaalt alleen voor verblijf en eten en dit geld wordt besteed voor het dagverblijf. Inlichtingen: gerpeeters@hotmail.com

De andere schoolkinderen die u sponsort, hebben hun lessen weer opgepakt. De vakantie is in Nepal voorbij; alle kinderen zijn naar het volgende schooljaar! De sponsors hebben de rapporten ontvangen en ook een kopie van de schoolfee.

Natuurlijk krijg ik vanuit Nepal steeds de nodige aanvragen om kinderen een kans te geven naar school te gaan. De verhalen zijn schrijnend en daarom hopen wij op nieuwe sponsors; voor € 15 per maand kan een kind naar school.

Dank voor uw meedenken, giften, belangstelling. Wij wensen u allen een mooie zomer!

Namaste,

Ger Peeters

Nieuwsbrief mei 2019

Beste donateurs, sponsors en belangstellenden,

Dit jaar ben ik niet naar Nepal! Van huis uit is er genoeg contact en zo ben ik op dit moment de rapporten en nota’s aan het verzamelen om de trouwe sponsors van de basisschoolkinderen op de hoogte te brengen. Sommigen van u zijn al geïnformeerd, anderen krijgen snel bericht; dit jaar helaas geen foto’s.

Van meerdere mensen die wel in Nepal waren, krijg ik ook berichten, het gaat goed! Toch zal ik ook blij zijn als ik volgend jaar weer kan gaan.

Er is altijd NIEUWS en goed nieuws.

Afgelopen periode hebben donateurs onze stichting op verschillende manieren weer gesteund:

  • Een benefietavond, georganiseerd door de AdMoosdijk Foundation (zie foto hieronder, waarop ook Heleen staat, die vorig jaar vrijwilligster was bij Maitri Griha en Marieke Vlith). De opbrengst was € 1.050 voor Maitri Griha. De stichting doneerde ook nog eens € 1.200 voor de operaties van kinderen in het ziekenhuis. De foto’s zijn van Wiek van Lieshout:  

  • Moderne Hippie Markt in Amsterdam, waar Olga en Lotte (organisatoren van het Khushi  Festival) tweedehands kleren verkochten en de opbrengst € 407,30 naar de stichting overmaakten.
  • Gulle gevers van € 5 tot € 1.000! Het is niet zozeer het bedrag, maar de intentie om onze stichting te steunen, het vertrouwen in het Nepalese kind en het werk dat we doen.
  • Donateurs, die voor hun verjaardag geen cadeau maar geld voor onze stichting vragen!
  • Afgelopen tijd hebben we samen met jullie veel geld bijeengebracht voor Maitri Griha en voor de nieuwe bus.

Nu is ons speerpunt : Het Nepal Orthopaedic Hospital in Kathmandu. De operaties voor kinderen zijn zo belangrijk! Als dit niet gebeurt, zullen ook kinderen verder moeten met beperkingen en om dat zoveel mogelijk tegen te gaan, steunen we deze operaties geheel of gedeeltelijk, naar gelang de mogelijkheden van ouders en familie.

In totaal worden nu 32 schoolkinderen (“students” zoals zij in Nepal genoemd worden) door u helemaal gesponsord met € 15 per maand of € 180 per jaar.  Gedeeltelijk worden 38 leerlingen verschillend gesponsord, gemiddeld met 6000 roepies, ongeveer € 50 per jaar.  Ja, dus als u kunt/wilt…. graag! (NL50 INGB 0680247122 t.g.v. Kinderen van Kathmandu.)

Ben Brandenburg, de penningmeester, heeft nu definitief afscheid genomen! Ben heeft de stichting vele jaren gediend: betrouwbaar, zorgvuldig en betrokken. Heel veel dank voor deze grote inzet, Ben. Het ga je goed!

Nu Ben afscheid heeft genomen willen wij natuurlijk graag snel een nieuwe penningmeester. Wie kan ons daarbij helpen? Ook vrijwilligers, bijv. voor de verkoop van spullen, zijn erg welkom. Meer inlichtingen? Mail naar gerpeeters@hotmail.com.

Dank dat u vertrouwen in ons heeft; dat zien we door de steun, zowel materieel, maar zeker ook door interesse in ons werk in Nepal.

Wij wensen u een mooie zomer.

Namaste,

Ger Peeters, Ton Kemmere

Nieuwsbrief februari 2019

Beste Donateurs, Sponsors en Belangstellenden,

Sinds 1 februari is TON KEMMERE ingeschreven bij De Kamer van Koophandels als bestuurslid, met de taak SECRETARIS bij onze Stichting KinderenvanKathmandu. Dat is goed NIEUWS! Ton wordt belast met de administratieve taken en met het bijhouden/bijwerken van de website. Veel succes, Ton met dit mooie werk!

Ben, als penningmeester is nog niet vervangen; maar in de tussentijd doet Ben het hoognodige, zoals het Jaarverslag 2018. Hij hoeft verder geen informatie meer via CC. We blijven dus naarstig op zoek naar een vervanger, nieuwe penningmeester!

Het 2e GROTE NIEUWS is dat de BUS is aangeschaft, gesponsord door “Wilde Ganzen”, “Hulp voor Nepal”, Olga en Lotte van het “Khungi Festival”, Jan en Willemien met donaties van de motorrijders en vele individuele mensen, (zo belangrijk!) die onze Stichting en m.n. de kinderen met een beperking van Maitri Griha een warm hart toedragen en doneren naar ieders vermogen.

Namaste en alle goeds,
Ger Peeters

Nieuwsbrief december 2018

Beste donateurs, sponsors en belangstellenden,

Afgelopen tijd hebben een aantal mensen heel hard gewerkt om het geld voor een bus voor de kinderen van Maitri Griha bij elkaar te krijgen!

EN DAT IS GELUKT!! 15.380 euro!!

Dank aan iedereen van klein bedrag tot groot…het betekent dat er veel mensen zijn die vertrouwen hebben in Maitri Griha, in onze Stichting.

Toch noem ik hier enkelen: Stichting “Hulp voor Nepal”, “Wilde Ganzen”, Olga en Lotte met hun “helpers”, die een “Nepali Khushi Festival” in Amsterdam organiseerden, iemand die de 4-daagse liep en zich liet sponsoren, Lucie, yoga school Sittard, verkoop boeken en netwerken enz.enz.

Bovendien werd bij Maitri Griha de 2e verdieping gebouwd, vnl. gesponsord door donateurs geworven door de “motor rijders” : Jan en Willemien, evenals andere giften.

Ook een enorme klus voor de Nepalezen die dit werk deden, temeer door de enorme regenval!

Jan en Willemien zijn nu weer via een omweg naar Nepal en hebben geld meegenomen om apparaten voor de fysiotherapie ruimte aan te schaffen samen met de fysiotherapeut Gita Lama.

Verder is door de Stichting Damphus de landoperatie van 2 jongens begeleid en betaald.

Zij hebben ook dit jaar weer Maitri Griha bezocht.

Met het NOH ziekenhuis gaat het goed. Er zijn genoeg kinderen die dankzij jullie steun weer armen en benen kunnen bewegen en gebruiken.

Het is een uitdaging om in de verschillende culturen echt te begrijpen en ondersteunen wat gevraagd wordt en wat mogelijk is….

Het gaat wat dat betreft steeds beter omdat er over en weer respect is voor het werk dat een ieder doet en de verantwoording die ik heb t.a.v. de sponsors/donateurs.

Dit geldt eveneens voor het sponsoren en begeleiden van de schoolkinderen.

Het is nu duidelijk dat er steeds een rekening moet zijn, ik meekijk naar het welbevinden van de kinderen, dit alles ook deel met de sponsors.

Het zou mooi zijn om komende tijd te werken aan het vervolg van deze kinderen na klas 10.

Zij worden, zoals u weet gesponsord tot en met klas 10, heel soms tot en met klas 12, maar dat moet de leerling dan via een brief vragen aan de sponsors. De kinderen spreken en schrijven redelijk goed Engels.

Het vervolg zou m.i. moeten zijn hun een kans bieden om een beroepsopleiding te kunnen doen, een vak te leren!

Als iemand hierin wil meedenken of een idee heeft, graag

Maar…op dit moment…is het GROTE probleem, dat er geen vrijwilligers zijn voor in het bestuur en dus (te)veel werk voor mij alleen.

We hebben nog steeds geen SECRETARIS/ESSE en zijn eveneens op ZEER korte termijn op zoek naar een PENNINGMEESTER

Het is moeilijk om mensen te vinden en ondanks veel contacten/pogingen mijnerzijds is dit nog niet gelukt!!

Ben Brandenburg, de huidige penningmeester, heeft tot nu toe de hoogst nodige werkzaamheden gedaan, wat heel mooi is omdat hij al langer aangegeven heeft te stoppen, maar wil nu echt stoppen per 1 januari a.s.

Gelukkig heeft wel iemand de taak:  het bijhouden van de website, op zich genomen

Het is boeiend werk om bezig te zijn met Nepalese mensen, kinderen, met een andere cultuur, met netwerken….

Gemiddeld “kost” dit vrijwilligerswerk 2 uur per week en de mogelijkheid om met eigen ogen (en centen) deel te nemen aan onze projecten in Nepal.

Dus….mail mij als je meer wil weten: gerpeeters@hotmail.com

Dit voorjaar ga ik niet naar Nepal, maar onderhoud het contact met de verantwoordelijke Nepalese mensen en houdt u van het wel en wee op de hoogte!

Tja, zoveel dank, zoveel respect voor alles wat u doet voor onze Stichting!

Zonder u zouden er nog meer arme mensen zijn en al lijkt het een druppel op de gloeiende plaat, deze Nepalese kinderen hebben in elk geval een toekomst!!

Wij gaan met z’n allen verder en maken er iets MOOIS van voor komend jaar!

Voor nu: warme feestdagen voor u en de uwen en een nieuw jaar met genoeg uitdagingen en lieve mensen om u heen!

Namaste,

Ger Peeters en Ben Brandenburg, www.stichtingkinderenvankathmandu.nl

Motorrijders aangekomen in Kathmandu!

Willemien en Jan zijn afgelopen zaterdag vanuit Den Bosch, het laatste stuk onder escorte van Nepalese motorrijders, aangekomen bij Valley Guesthouse in Kathmandu.

Woensdag 14 februari hebben we de cheque van 8500 euro aangeboden aan Maitri Griha.
Samen met de kinderen met een beperking en de staf hebben we hier een geweldig feestje van gemaakt!

Ongelofelijk hoeveel mensen hen en ons gesteund hebben. Heel veel dank……

Vanuit Kathmandu warme groet,
Ger Peeters.

 

Nieuwjaarsgroet 2018

Beste Donateurs, Sponsors en Belangstellenden
Voor 2018 wensen we u namens Kinderen van Kathmandu

DAT JE DIEPSTE WENS IN VERVULLING MAG GAAN, dat jullie en ons werk voor de minder bedeelden in Nepal voortgezet wordt met de intentie zoals in 2017!

nwjaar 2018 groet.jpg

Want…het was een veelzijdig jaar:
• Nieuwe watervoorziening bij Maitri Griha (gesponsord).
• Nieuwe trapleuning voor Maitri Griha (gesponsord).
• Ondersteuning van Maitri Griha, door sponsoring van 4 kinderen.
• Grote reparatie aan de bus, waar kinderen met een beperking gehaald en gebracht worden.
• Sponsoring van 96 schoolkinderen, waarvan 33 helemaal en 63 gedeeltelijk.
• Volledig studiegeld voor 2 studenten (nurse).
• Bijdrage operatie kosten kinderen in het Nepal Orthopaedic Hospital (100 operaties).
• Verkoop van Nepalese spullen voor bijna 1.000 euro.
• Sponsoring door motorclub Intruder en activiteiten door Jan en Willemien, die met de motor onderweg zijn naar Nepal. Opbrengst tot nu toe ruim 7.000 euro ten bate van de bouw van de tweede verdieping van het dagverblijf Maitri Griha. Ger hoopt Willemien en Jan in februari te verwelkomen in Kathmandu.

Daarnaast zijn wij dankbaar voor de vele andere donaties zoals:
• Ladies day Golfclub de Gulburgen (900 euro)
• Amicitia, Eindhoven (400 euro)
• Mond-Kaak en Aangezichtschirurgie Spaarne Gasthuis (500 euro)
• Particuliere sponsors, onder andere door opbrengst (kinder)feest

Er zijn zoveel goede gevers, natuurlijk is het bedrag mooi omdat er zoveel nood is in Nepal maar het allermooiste is de betrokkenheid en de belangstelling, wat veel energie geeft en waardoor Ger weer met goede moed in januari voor bijna drie maanden naar Nepal vertrekt.

Naast de financiële ondersteuningen staan wij ook open voor suggesties en ideeën die bijdragen aan de doelen van de stichting.

Esther Nijdam is (nieuw) bestuurslid en werkt zich enthousiast in!

Er was ook verdrietig nieuws:
Karin Massier-Moelands heeft afscheid genomen als secretaris vanwege gezondheidsproblemen.

Ben Brandenburg, jarenlange betrouwbare en accurate penningmeester heeft aangekondigd afscheid te nemen omdat hij in Frankrijk woont en andere activiteiten voorrang vragen!

Namaste!
Ben, Esther, Ger

Nieuwsbrief oktober 2017

Beste donateurs en sponsors.

Afgelopen periode zijn er rondom onze Stichting veel activiteiten geweest:

Afscheid Karin

Tot onze spijt is Karin Massier-Moelands afgetreden als secretaris i.v.m. ziekte. Karin was sinds vier jaar secretaris van onze Stichting en daarvoor bestuurslid, ze heeft veel werk verricht en is vele malen voor de Stichting naar Nepal geweest. Ze was dan onder andere werkzaam in het Nepal Orthopaedic Hospital (NOH).

Lieve Karin, namens ons allemaal heel veel dank voor al het werk, je enthousiasme, je doorzettingsvermogen, met het hart vol liefde voor de kinderen en mensen in Nepal! Sterkte!

Er is momenteel geen secretaris, het postadres is tijdelijk bij mij. We zoeken iemand die tijd heeft, betrokken is en past binnen de doelstelling van onze Stichting.

Nieuw bestuurslid

Sinds kort hebben wij een nieuw bestuurslid, Esther Nijdam. Ik ontmoette haar in Kathmandu, ze is mee geweest naar o.a. het ziekenhuis en Maitri Griha. Ze heeft ervaring met N.G.O.’s

Succes Esther met het inwerken en met de activiteiten binnen ons Bestuur!

Vertrek Jan en Willemien naar Nepal op de motor

Zoals te lezen is op onze site, zijn er veel activiteiten geweest door Jan en Willemien, die nu onderweg zijn op de motor naar Nepal. (Inmiddels zijn ze in Turkije gearriveerd)

Ze hebben dankzij jullie, het ongelooflijk hoge bedrag van 7000 euro bijeengebracht! U kunt hun reis en wetenswaardigheden volgen via onze site en via Facebook.

Jan en Willemien, fantastisch werk doen jullie voor de Stichting, m.n. voor Maitri Griha, waar we met dit geld de 2e etage van het dagverblijf gaan bouwen. 800 euro is al besteed (in overleg met Jan en Willemien) omdat we een hulpvraag kregen voor het maken van het bus(je) waar iedere dag de kinderen van Maitri Griha mee opgehaald moeten worden, dit busje is zeker aan vervanging toe en dat wordt sparen….

Ladies Day Golfclub Gulbergen

De dames van de golfclub en het bestuur hebben 900 euro bijeen gebracht, hartelijk dank daarvoor. Het was een gezellige dag, dank aan allen die dit mogelijk maakten!

Zelf een activiteit organiseren?

Veel verenigen zijn u al voorgegaan, zo werden er bij: “Ride Out” in Veghel, Ladies day, Lange Afstand Wandelgroep, Genootschap “geen meter teveel”, Roeivereniging Beatrix, Schilderschool Geldrop spullen verkocht, die gekocht of gemaakt zijn in Nepal door kinderen en veelal vrouwenorganisaties.

Heeft u een activiteit waar we welkom zijn om een praatje te houden en/of spullen te verkopen…..Mail ons!

De kinderen van Maitri Griha hebben in “de Potterie” van keramiek kleine diertjes gemaakt (uilen, vogeltjes) en mooie halskettingen van kleine kraaltjes. De ouders van Mhindup (manager van Maitri Griha) zijn op bezoek geweest in Nederland en hebben deze meegebracht. Via de vorige manager Pema, die momenteel in Nederland woont, zijn de kralen kettingen aangeboden voor de verkoop.

In Nepal kom ik bij bijv. vrouwenorganisaties of gewoon arme vrouwen op straat, die mooie dingen maken zoals sjaals, mutsen, armbandjes. Ik koop en verkoop ze weer hier voor een iets hogere prijs. Een sponsor helpt financieel mee met de inkoop, geld dat ik zelf investeer en geld dat de Stichting investeert. Zo is de opbrengst gegarandeerd en door in Nepal in te kopen, zijn er meerdere mensen die geholpen worden. Wilt u mee sponsoren voor de inkoop van spullen, graag!

Sponsoren gezocht voor studenten en basisschoolleerlingen

Gesponsorde leerling met zijn moeder

Inmiddels worden er 33 leerlingen vast en 63 gedeeltelijk gesponsord om naar school te gaan, hier zijn wij en de kinderen erg blij mee. Op dit moment is er geen opvolgtraject voor de leerlingen die de middelbare school afronden. Hier willen wij de kinderen graag bij helpen door een programma op te zetten waarbij ze met behulp van sponsoring gefinancierd worden.

Er is nu één sponsor gevonden voor de opleiding van “nurse”. De andere student is in haar laatste jaar. We zoeken dus sponsors voor studenten en we weten dat dit heel duur is (1700 euro per jaar). Maar misschien is het mogelijk om in dit in groepsverband te doen?

De basisschoolleerlingen worden trouw door een aantal vaste donateurs de mogelijkheid geboden om naar school te gaan. Ook hiervoor staan kinderen op de wachtlijst…..voor 15 euro per maand kunt u een kind naar school sturen!

Dankzij jullie hulp is de waterinstallatie bij Maitri Griha klaar


De waterinstallatie bij Maitri Griha is, mede dankzij een sponsor klaar. U heeft in het nieuws kunnen lezen dat er ernstige wateroverlast was in de buurt bij Chitwan en we zijn heel blij dat dit probleem verholpen is, want ook in Kathmandu is er wateroverlast door de verschuiving van aardlagen na de aardbeving!

Zoveel geweldige mensen die op de een af andere manier ons laten weten dat ze het werk en de inzet waarderen, ofwel door financiële ondersteuning, ofwel door betrokkenheid….

Heeft u tips, een idee, andere opmerkingen, ondersteuning….graag

Tot slot, ticket naar Nepal is geboekt

Op 26 januari ga ik weer naar Nepal, ik ben benieuwd hoe het gaat met de kinderen, met de werkers, maar ook om Jan en Willemien te verwelkomen na hun lange reis!

 

Namaste en dank jullie wel!
Namens Ben en Esther en natuurlijk ook Karin,

Ger Peeters, voorzitter

http://www.stichtingkinderenvankathmandu.nl

Met de motor van Den Bosch naar Nepal: filmpjes

Jan en Willemien zijn onder massale belangstelling vertrokken op 23 september. De opbrengst van hun actie is inmiddels al meer dan 7000 euro.

Lees hier meer over hun tocht, waarvan de opbrengst naar de stichting Kinderen van Kathmandu gaat.

Op zondag 3 september 2017 is er een evenement met motorrijders en gasten georganiseerd door Jan en Willemien.
Hier zie je hoe deze dag is afgelopen en een presentatie van de totaalopbrengst die ten goed komt van Maitri Griha: ruim 5700 euro.

Veiling Schilderij

schilderij jan speek

Jan Speek (jspeek@onsbrabantnet.nl) is een kunstenaar in het Brabantse dorp Geldrop.
Dit schilderij schenkt hij aan de Stichting Kinderen van Kathmandu, zodat het PER OPBOD verkocht kan worden, te beginnen bij 175 euro.

Het geld wordt besteed aan de orthopedische operaties van kinderen in het Nepal Orthopaedic Hospital (waar we jaarlijks ong. 100 kinderen sponsoren)

Het schilderij is gemaakt op hout met acrylverf, waarin “waardeloos materiaal” verwerkt is! De felle kleuren doen denken aan Nepal.
Het geheel is ingelijst in een rode, houten lijst. Afmetingen 60 bij 50.

Info en bod: gerpeeters@hotmail.com
Voorzitster http://www.stichtingkinderenvankathmandu.nl