Auteur: Ton Kemmere

Nieuwsbrief juni 2017

Opbouw naast afbraak

​Na de laatste nieuwsbrief (maart 2017) ben ik sinds 15 april terug in Nederland en kan ik u berichten over de laatste activiteiten in Kathmandu en omgeving en over de activiteiten hier.

In Nepal heb ik nog alle schoolkinderen kunnen bezoeken (op 1 na) en heb weer gezien hoe blij de “students” zijn om naar school te gaan. Dankzij u hebben 32 schoolkinderen deze mogelijkheid.

63 Kinderen worden voor een deel gesponsord (veelal kinderen van werknemers/sters uit het ziekenhuis.) Er wordt altijd eerst gekeken wat de ouders/verzorgers zelf kunnen bijdragen. Tijdens een bijeenkomst van de kinderen en hun ouders wordt onder het genot van thee en koekjes, tekeningen uitgewisseld, foto’s gemaakt en worden de kinderen toegesproken.

Afgelopen periode zijn er twee studenten gesponsord voor een verpleegsters opleiding en een student voor een management opleiding. Twee studenten hebben hun opleiding met goed resultaat voltooid, de andere student is nu bezig met haar laatste jaar.

 

Dit laatste is een punt van aandacht. Als basisschoolleerlingen klaar zijn met hun opleiding (dit is 10 jaar als voorbereiding voor een beroepsopleiding of 12 jaar als voorbereiding voor “university”) is er geen geld om deze studie te bekostigen. In Nepal zijn de kosten voor een studie voor bijvoorbeeld een verpleegster of in management ook 1700 euro!! Een bijbaantje is niet aan de orde: geen werk en/of zeer lage verdiensten. Dus…..als u met ons mee wil denken….een vereniging, een school, collega’s gezamenlijk.. Neem graag contact met ons op als u ideeën of suggesties heeft!

Ik had regelmatig contact met de mensen van het Nepal Orthopaedic Hospital (NOH). Samen met de organisatie “Hulp voor Nepal” sponsoren we de orthopedische operaties voor afgelopen jaar ongeveer 100 kinderen. Overleg met Meena (hoofd verpleging en aandachtspersoon voor leerlingen in de Greenland School) en Shyam, (hoofd administratie en aandachtspersoon voor de andere scholen) verloopt goed en met af en toe een etentje bij hen thuis -Dahl Bat- leren we elkaar steeds beter kennen en waarderen!

Maitri Griha, het dagverblijf voor gehandicapte kinderen, besteedt veel aandacht aan de toekomst van de kinderen. Wat gebeurt er als deze kinderen volwassen zijn? Als er niet gewerkt wordt aan een dagbesteding waar ze liefst iets mee kunnen verdienen voor hun onderhoud, raken deze kinderen vergeten. Ook wordt aandacht besteed aan het werven van kinderen, die thuis vaak “verborgen” worden en geen kansen krijgen.

De Stichting Damphus, een tandartsencollectief, is op bezoek geweest en het was een groot succes. Alle kinderen en ook de aanwezige vaders, moeders en personeel zijn gecontroleerd. Geweldig! Twee jongens worden verder behandeld, Stichting Damphus heeft de contacten gelegd met een Nepalese tandarts en met het ziekenhuis. Zij gaan deze jongens verder behandelen onder narcose. De kosten worden door deze stichting betaald. Veel dank!

Er is verder door twee sponsors en hun achterban een leuning betaald voor de trap in het dagverblijf. Natuurlijk voor de veiligheid, maar ook als hulp bij fysiotherapie. De afwatering wordt gerepareerd (het vervuilde water stroomt langs de muur) en nu in het regenseizoen is dit een extra groot probleem. Er wordt een put gemaakt en als de financiën dit toelaten ook een zuivering mogelijkheid.

Willemien en Jan timmeren hard aan de weg met de “Road trip Den Bosch to Nepal”. Afgelopen weekend was er een treffen van 200!! motorrijders die mensen/kinderen met een beperking een geweldige dag hebben bezorgd. Ook hier was veel aandacht voor Kinderen van Kathmandu . In totaal is door hen en hun achterban al meer dan 1000 euro verzameld. Fantastisch!

Op 3 september is er een groot treffen en afscheid voor hun vertrek in Veghel. U bent allen van harte welkom. Nadere gegevens vindt u op deze site, evenals andere activiteiten in en rondom Eindhoven, Amicitia, Golfclub Geldrop etcetera.

Alle sponsors van de leerlingen,(trouw door de jaren heen), van de verfraaiing Maitri Griha, volgers en donateurs van Jan en Willemien, alle belangstellenden…….er zijn zoveel goede, hartelijke mensen!! Dank, dank, dank.

Mooie zomer en tot ziens, hoors, mails…….

Ook namens Ben en Karin,

Ger Peeters, Stichting Kinderen van Kathmandu

Koninklijke onderscheiding voor Ocky Pladet

Ocky Pladet is vrijdagavond gehuldigd en onderscheiden met een lintje van de Koning.

Ze werd door haar familie van Schiphol gehaald na een lange reis uit Nepal, waar ze weer bijna 2 maanden verbleef en werkte in het Nepal Orthopaedic Hospital.

Na 20 jaar werk voor Kinderen van Kathmandu en ook voor Hulp voor Nepal, heeft ze een paar jaar geleden afscheid genomen van Kinderen van Kathmandu en blijft ze erelid.

Ocky dit lintje heb je zo verdiend en heel veel dank hoe geweldig je alles doorgegeven hebt.
We zullen met veel respect blijven werken aan dat wat je opgebouwd hebt!

Ben, Karin, Ger

Ger in Kathmandu: Nieuwsbrief 10 maart 2017

Beste donateurs en sponsors

Sinds 15 januari ben ik alweer in Nepal!

Veel veranderd is er niet wat de opbouw betreft, integendeel, doordat de straten 1 meter verbreed moeten worden, is er veel bouw en afbraak en blijft er ook veel liggen, wat (nog) niet opgeruimd is. De mensen moeten deze verbouwing zelf betalen, dus ze kunnen niet meer dan wat ze nu doen! Stof, stof en stof, gaten, kuilen, stenen.

Maar de zon schijnt en de Nepalezen blijven vriendelijk en goedlachs.

Maitri Griha, dagverblijf voor gehandicapte kinderen.

De bouw van Maitri Griha is vooralsnog klaar. Beneden zijn de klaslokalen en de keuken voor de kinderen.
Op de 1e verdieping zijn 2 logeerkamers, douche en toilet en de kamer van de manager Mhindup Lama.

Inmiddels zijn er 13 kinderen, die er niet altijd zijn, i.v.m. weer, ziekte enz.

 

 

 

Het gaat goed met de kinderen en de staf.

De boeken van “Read to Grow” zijn met blijdschap ontvangen.

Het speerpunt nu is: kijken en werken aan de toekomst van de kinderen, proberen hen zelfstandig te maken en zo mogelijk op te leiden voor een beroep (in zoverre mogelijk). De eerste aanzet is gemaakt doordat er 2 jongens naar de Potterie gaan en daar werken met keramiek.

Een ander aandachtspunt is proberen meer kinderen in het dagverblijf te krijgen. Veel kinderen worden verstopt door de ouders, er is nog steeds een grote schaamte. Door te netwerken proberen we “collega’s” attent te maken op de mogelijkheden van Maitri Griha, om zo meer kinderen te werven.

In samenwerking met stagieres orthopeadogogiek is er een werkplan gemaakt voor elk kind iedere dag, zodat er meer structuur en rust is en dit gemakkelijk overgenomen kan worden door andere vrijwligers/stagieres.

Over 2 weken komt de Stichting Damphus uit Nederland, om naar de tanden van de kinderen te kijken en voorlichting te geven.

Mhindup Lama zal ouders, verzorgers en belangstellenden uitnodigen om deel te nemen aan de voorlichting. Verder is er een werkplan gemaakt, waar de staf en vrijwilligers iedere dag met de kinderen aan werken, zodat er meer rust en structuur komt.

Ook geweldig is dat er 2 mensen uit Den Bosch: Jan Bambacht en Willemien Potkamp 3 sept vertrekken om met de motor naar Kathmandu te gaan, waar ze februari ’18 aan willen komen. Alle sponsorgelden zijn ten gunste van Maitri Griha.
Er zullen vantevoren enkele activiteiten zijn, waar we u hopen te begroeten.

Meer info via onze website en facebook!

Geweldig initiatief Jan en Willemien en veel succes met de voorbereidingen!

Kinderfonds

Dat is de steun aan ouders bij het betalen van operaties in het NOH (Nepal Orthopaedic Hospital)

Bij bezoek aan het ziekenhuis had ik contact met Meena, hoofd verpleging en Shyam, hoofd administratie.
De samenwerking verloopt goed, via hen worden ook “students” aangedragen voor sponsoring.

Bij bezoek aan de kinderzaal heb ik kennis gemaakt met de nieuwe lerares.

 

De boeken van “Read to Grow”werden ook hier uitgedeeld en de “nurse” die op zaterdag voorlichting geeft aan kinderen en ouders over medische zaken, was erg blij met de boeken die over dit onderwerp gingen.

De Ocky education foundation


Met trots kunnen we vertellen dat we inmiddels 32 leerlingen volledig sponsoren en 63 leerlingen gedeeltelijk! Dit alles door uw sponsoring en donaties!

De leerlingen worden voorgesteld door Meena of Shyam, vervolgens verdeeld over 3 groepen:

  • Greenland School
  • Scholen vanuit de streek van Shyam
  • scholen, waar kinderen van personeel NOH zijn.

De Greenland School heb ik bezocht, gaat goed met de leerlingen, de sponsors van deze kinderen hebben al bericht gehad met foto. Met de andere scholen zijn afspraken gemaakt en bezoek ik nog voor ik naar huis ga en ook deze sponsors zullen bericht krijgen.
Op dit moment zijn “exams” en over 2 weken hebben de leerlingen vakantie en gaan in april naar de volgende klas.

 In- en verkoop spullen

De inkoop van spullen is ook een onderdeel van mijn werk hier.

Zoveel mogelijk koop ik spullen bij mensen, die hiervan moeten leven bijv. Women Foundation, Kevin Rohan Memorial Eco Foundation, Potterie. Deze keer heb ik ook stoffen gekocht die door de “sewing room”van Tiom Laura verwerkt zijn tot tafellakens, place mats enz.


Ik had het geluk om met mijn kinderen de Tamang Heritage trekking te doen, ook daar heb ik mooie spullen gekocht van de Tamang vrouwen.

Deze spullen verkopen we in Nederland, via markten, activiteiten rondom het motor gebeuren, kofferverkoop enz.

Zo snijdt het mes aan 2 kanten: De Nepalezen verdienen iets door de verkoop en wat wij “verdienen” gaat weer rechtstreeks naar de Stichting Kinderen van Kathmandu.

Dit alles zou niet kunnen, zonder uw hulp en steun, zowel materieel alsook via belangstelling.

Onze dank is dan ook groot, namens alle mensen hier die onze steun echt hard nodig hebben!

Natuurlijk doet de regering te weinig en zoals een jonge Nepalees zei “the government eat money”! Mijn mening is dat dit voor ons geen reden moet zijn om ook niets te doen, hoewel ik hoop dat er een dag komt dat ook onze hulp niet meer nodig is!!

Nogmaals dank en respect voor uw steun

Namaste,

Ger
www.stichtingkinderenvankathmandu.nl

Nieuwsbrief december 2016

Beste donateurs en sponsors,

Met deze nieuwsbrief willen we u graag laten weten hoe het gaat met de stichting Kinderen van Kathmandu.

img_2204Afgelopen periode zijn we veelal bezig geweest met het werven van sponsors en donateurs en de verkoop van allerhande mooie spullen, die Karin en ik meebrachten  uit Nepal.
Deze spullen zijn zeer geliefd en verkoop via de markt en de “kofferbak” hebben ruim geld opgeleverd.
We kopen deze spullen in Nepal bij winkeltjes , vrouwenorganisaties en de Potterie (een werkplaats voor jongens die op de vuilnisbelt leefden.)
We bereiken daarmee twee doelen: enerzijds sponsoren we hiermee de kleine ondernemer in Nepal, anderzijds brengt het geld op voor onze stichting.

Ook is er goed nieuws van het dagverblijf voor gehandicapte kinderen “Maitri Griha“.
Het nieuwe gebouw is klaar en de kinderen en hun helpers zijn verhuisd, ze hebben het naar hun zin en zijn gewend in de nieuwe omgeving.
De uitgebreide foto’s hierover kunt u zien op facebook:
https://www.facebook.com/Maitri-Griha-1526528914335554/
De manager Pema is verhuisd naar Nederland om hier een toekomst op te bouwen. Zijn broer Mhindup heeft de taken overgenomen.

Voor de schoolkinderen zijn er enkele sponsors bijgekomen, mooi om te melden dat er steeds meer kinderen naar school kunnen.
Het blijft mogelijk om voor 15 euro p.m. een kind naar school te sturen.
Ook is er de mogelijkheid om rond januari eenmalig 180 (12 x 15) euro te doneren voor een leerling.
Bankrekening NL 50 INGB 0680 2471 22.
De kinderen zijn zo leergierig en trots dat ze in hun uniform naar school mogen. Ze beginnen al ’s morgens vroeg met huiswerk en de school duurt gemiddeld tot half 4.
De meeste kinderen moeten dan nog een tijd(je) lopen om thuis te komen, maar ze blijven enthousiast!

Ook de operaties bij het Nepal Orthopaedic Hospital zijn nog steeds nodig en ook daarvoor is uw geld erg goed besteed. In het ziekenhuis is een nieuwe onderwijzeres aangesteld om de kinderen die daar moeten verblijven, les te geven.

Via een Nederlandse organisatie “Read to Grow” hebben we heel mooie engelstalige boeken gekregen, zowel les- als ook lees- en ontspanningsmateriaal.
Deze boeken gaan naar Maitri Griha en naar het schooltje van het NOH ziekenhuis.

Op 15 januari vertrek ik weer voor 3 maanden naar Kathmandu.
Ik ga dan graag naar de scholen om te kijken hoe het met de leerlingen gaat, die door u gesponsord worden. Uiteraard krijgt u hier weer bericht van.
Bovendien ga ik samen met de staf en de teachers kijken hoe de boeken goed gebruikt kunnen worden bij de kinderen, om eventueel t.z.t nogmaals een aanvraag te doen voor aanvulling van de boeken.
Het vervoer naar Nepal is wel een probleem, dus als u mensen kent die gaan en plek over hebben in hun bagage, laat het ons weten!

We blijven enthousiast om zoveel mogelijk steun te bieden en vooral ook over het vertrouwen dat u in ons hebt, door ons zowel financieel alsook met belangstelling te steunen!
Onze dank is dan ook oprecht en groot!

img_2217
Mag ik u tenslotte nog opmerkzaam maken op het schilderij “Kind van Kathmandu”.  Dit schilderij is geschonken door kunstenaar Klaas van den Hurk, Geldropse Vrijetijds Schildersschool.
Het schilderij mag VERKOCHT worden en de opbrengst is voor onze stichting.
Interesse?  gerpeeters@hotmail.com

HELE MOOIE FEESTDAGEN VOOR U EN DE UWEN
EN VOOR 2017 GEZONDHEID EN LIEFDE OM U HEEN

Ger, ook namens Karin en Ben.

www.stichtingkinderenvankathmandu.nl

Nieuwsbrief juli 2016

Beste donateurs, sponsors en alle mensen die de kinderen van Nepal een warm hart toedragen…….

Afgelopen periode zijn we bezig geweest met het werven van donateurs, het verkopen van spullen uit Nepal, kortom actief geld vergaren en goodwill ten goede van onze doelen in Nepal.
Inmiddels zijn er 7 nieuwe sponsors om kinderen naar school te sturen (15 euro per maand)
We zijn hier namens de leerlingen, heel blij mee.
Ook is tijd en energie gaan zitten in het regelwerk voor Kamer van Koophandel en ING.

In juni is er een goede doelen markt geweest in het Kasteel te Geldrop, met positief resultaat.
We blijven steeds op zoek naar plaatsen waar we bekendheid kunnen uitdragen en waar we graag spullen verkopen!

Op 11 September staan we op de Marcato Mondial markt in Blerick! Welkom!

Weet u een markt of festival waar we zouden kunnen staan, geef het graag door!
Er zijn inmiddels ook donateurs die via een voor hen bekende organisatie of gelegenheid, geld opgehaald hebben! Nogmaals dank hiervoor.

2016 sponsorkinderen

Inmiddels gaat het met al onze “students” prima.
Ik had u beloofd de resultaten door te sturen, omdat deze zeer vertraagd waren, ook nog na de bezoeken aan de kinderen en de scholen.
Deze “progress reports” zijn sinds kort binnen en het is nu bekend dat ALLE leerlingen bevorderd zijn naar het volgende schooljaar, sommigen zelfs met opmerkelijk goede resultaten.
Ik stuur u niet apart de resultaten maar bericht u dit deze keer via de nieuwsbrief.

Nepal is langzaam weer in opbouw, een goed voorbeeld hiervan is Maitri Griha ( http://www.maitri-griha.org ).
Zoals het er nu uitziet is de verhuizing begin augustus. De bouw van de begane grond is dan klaar. De weg ernaar toe (er wordt in dat gebied veel gebouwd) is een probleem vanwege de modder en regen.
Momenteel zijn er 12 kinderen die regelmatig in het dagverblijf zijn, nog 3 kinderen komen binnenkort en er zijn extra 2 kinderen voor fysiotherapie.
De 2 kinderen die “stage” lopen bij de Potterie gaan er met veel plezier naar toe en de samenwerking is een succes.

Mindhup, de broer van Pema, die straks als Pema zijn visum heeft en naar Nederland is manager wordt, heeft zijn cursus ” omgaan met autistische kinderen”positief afgerond en zal zich blijven verdiepen in het werken met kinderen met “special needs”.
Heeft u mogelijkheden, of met collega’s, vrienden, om een kind te sponsoren voor de dagbehandeling, dan blijft dat met 45 euro per maand zeer mogelijk.
Ook op deze plaats nogmaals dank aan de sponsors die enorm geholpen helpen om de bouw mogelijk te maken!

De hulp aan het ziekenhuis NOH gaat onverminderd door. Er worden steeds kinderen orthopedisch geopereerd en financieel gesteund door onze gezamelijke inspanningen!
Dit alles onder het toeziend oog van Shyam en Meena en in maart en april, ook Ocky.

Heeft u suggesties, vragen, ideeen? Graag!
We hopen dat we met z’n allen een mooie zomer tegemoet gaan, dit zeker ook voor de Nepalezen, die we blijven steunen en moed en hoop toewensen!

Namaste
Karin, Ben, Ger (gerpeeters@hotmail.com)
http://www.stichtingkinderenvankathmandu.nl

Goede Doelen Dag, 5 juni

5 juni “Goede Doelen Dag” in het kasteel te Geldrop, Mierloseweg 1.

Wij aanwezig met een stand, waar we informatie verstrekken en spullen uit Nepal verkopen voor onze projecten.
Het is zeker de moeite waard om hier een bezoek te brengen, ook gezien de mooie omgeving.

www.kasteelgeldrop.nl

Bericht uit Nepal, april 2016

Ger Peeters, de voorzitter van onze stichting is in Kathmandu.


Beste donateurs, sponsors en belangstellenden!

Maandag 11 april
Voordat ik a.s. woensdag weer naar Nederland vlieg, even berichten:

De toestand in Kathmandu verandert, verbetert voor het oog. Als er een doorkijk is naar de achterliggende straatjes, Durbar Square, is er nog weinig te zien van opbouw na een jaar….er leven bij het vliegveld nog ruim 3000 mensen in tenten!
Op dit moment is er ook weer een tekort aan gas en benzine.
Er zijn nog veel naschokken ….
DSCN2799                        DSCN2786
Met onze Stichting Kinderen van Kathmandu gaat het goed.
Na al het werk dat Ocky afgelopen Jaren heeft verzet, is een “doorstart” even pittig, maar het lukt:

IMG_0889Inmiddels zijn alle kinderen op school bezocht, die gesponsord worden, een deel volledig en een deel wordt aangevuld, nadat er een gesprek met de ouder(s) was.
Schrijnende voorbeelden te over, ouders overleden o.a. door de aardbeving.
Veelal vaders, maar ook moeders die vertrokken zijn naar andere landen in de hoop op “beter” en kinderen achterlaten, die eten, slapen bij buren, familie……
Inmiddels sponsoren we 25 “students” volledig en u weet:
15 euro p.m., 180 per jaar…een kind kan naar school….

Ook zijn er veel contacten met Maitri Griha, sponsors voor de bouw, maar ook samen kijken naar de kwaliteit en voortgang omdat de manager Pema binnen afzienbare
tijd naar Nederland vertrekt en zijn broer Mhindup de dagelijkse leiding gaat overnemen. Er zijn contacten met de “Potterie”, waar jongeren leren om beeldjes, potten enz. te bakken. Contacten met de SERC school (Special School for Special Needs Children)

IMG_1997Via het kinderfonds worden nog steeds kinderen uit arme gezinnen behandeld/geopereerd in het Nepal Orthopeadic Hospital NOH.
Vaak komen ze na dagenlange tocht uit de bergen, familielid  blijft voor de verzorging en het eten bij het kind. Wat mensen niet kunnen betalen, wordt via het Kinderfonds door ons/u  betaald.
De hele administratie wordt perfect bijgehouden en maandelijks verantwoord door Shyam, ( hoofd administratie) die samen met Meena (hoofd verpleging) een goed zicht heeft op de “needs” van mensen, waardoor ook de vragen voor sponsoring van school-kinderen komen.

Mijn tijd hier is goed besteed, veel kunnen doen, en steeds meer verdieping in de cultuur, manier van leven ( vaak overleven) van de Nepalees.
Contacten, waardoor samen werken en overleg, maar ook kritisch blijven.

DSCN2825In het Kindertehuis en op scholen maak Ik mee hoe opgewekt en moedig kinderen zijn, hoe blij ze zijn naar school te kunnen. Het dansen en zingen zit in hun bloed.
Heel zinnig was ook de 3 uur Engelse les p.w., die ik gaf aan de staf van beide kindertehuizen. Hoe ongelooflijk leergierig! Vaak heel moeilijk voor sommigen om te lezen, schrijven, zelfs analfabeet, en toch iedere keer weer oefenen, trots!

Een mooie, zinvolle tijd, afscheid en een heel mini druppelje op een gloeiende plaat….
Samen met de andere volunteers komt daar  ooit een stroompje van!
Ook weer fijn om naar Nedeland te gaan, mijn (Klein) kinderen, familie, vrienden.

Dank voor alle donaties en belangstelling, ook namens de kinderen van Nepal!

Update Maitri Griha

Het kindertehuis Maitri Griha wordt al lange tijd door ons gesponsord. Onlangs zijn we overeengekomen om de kinderen meer direct te gaan sponsoren.

Met uw donaties kunnen we op dit moment het verblijf van vier kinderen sponsoren. We proberen u elk kwartaal op de hoogte te houden van het wel en wee van deze kinderen.

Wilt u het mogelijk maken voor een kind om opgevangen te worden in Maitri Griha? De kosten voor de opvang van een kind zijn 65 euro per maand. U kunt natuurlijk ook een kleiner steentje bijdragen. Wij bundelen dan de krachten zodat er extra opvang mogelijk is.

Hier kunt u het rapport lezen van April 2016