Auteur: kinderenvankathmandu

Start nieuwe bestuur – Nieuwsbrief januari 2021

Beste donateurs, sponsors en belangstellenden,

De situatie in Nepal blijft zeer zorgelijk. De kinderen krijgen waar mogelijk les via internet, in sommige scholen gaan de oudere ‘students’ naar school. Natuurlijk zijn veel ouders niet in staat om materiaal aan te schaffen of om hun kinderen te helpen (meer dan de helft is nog steeds analfabeet!). Het trieste  is eveneens dat de regering niet actief is in het helpen van de zeer arme bevolking.

Ook de gehandicapte kinderen van Maitri Griha kunnen nog niet opgevangen worden. Mhindup bezoekt de kinderen en ouders, brengt voedselpakketten en educatief materiaal (alles dankzij uw donaties) rond.

Financieel
In 2020 hebben we € 14.562,00 van particulieren, € 1.051,15 van bedrijven en € 1.180 van andere stichtingen aan donaties ontvangen. Afgelopen jaar is € 15.280 aan “reguliere” ondersteuning verleend en € 4.800 aan voedselpakketten. Het financieel jaarverslag 2020 is klaar, dankzij Roderik Bronkhorst, en door het huidige bestuur goed gekeurd. Zou u inzage willen, dan hoor ik dat graag.

Samenwerking Stichting Nepal
Afgelopen tijd is veel aandacht gegaan naar het overleg om tot een degelijk, zorgvuldig SAMENWERKINGSVERBAND te komen met Stichting Nepal.  Stichting Nepal heeft hierover de volgende tekst in haar jaarverslag opgenomen:
Tevens zal met ingang van 2021 een samenwerkingsverband worden aangegaan met Stichting Kinderen van Kathmandu. De bestuursleden van Stichting Nepal worden, net als bij Stichting VNN en Stichting Kind in Nepal, het NIEUWE bestuur van de Stichting Kinderen van Kathmandu en de BETALINGEN aan doelen in Nepal zullen vanaf 2021 eveneens via Stichting Nepal lopen. De bestaande nieuwsbrief en website worden voorlopig nog voortgezet.”

Eveneens kunnen uw donaties, sponsoring voor alle 3 projecten nog steeds op het uw bekende
NL50 INGB 0680247122, KinderenvanKathmandu, gestort worden.

Afscheid 
Dus via deze weg nemen wij, Ger en Marijke, als huidig bestuur afscheid van u/jullie. Ik, Ger, zal in oktober/november ’21 naar Nepal gaan om ook daar de partners te danken voor het vertrouwen en het vele dat ik van hen geleerd heb!

Ik heb het werk voor de Stichting graag gedaan en dat kwam ook omdat ik uw steun steeds gevoeld heb. Samen met meerdere mensen die in de loop van de tijd hun bijdrage geleverd hebben, door deel van het bestuur te zijn, door mee festivals, markten en lezingen te organiseren. Eén naam wil ik noemen: Ocky Pladet, de oprichtster van Stichting Kinderen van Kathmandu, zij heeft fantastisch werk gedaan (en doet dat nog!)

Ik hoop dat u het vertrouwen in mij gesteld, ook gaat doorgeven aan het nieuwe bestuur van onze Stichting: Krijn de Best krijndebest@gmail.com, voorzitter  en  Jos Huisman jos.huisman@ziggo.nl , penningmeester. Ze zullen graag uw vragen beantwoorden.

Krijn de Best Jos Huisman

Nogmaals dank voor alle steun, giften, mooie mails etcetera en wens ik u/jullie samen met het nieuwe bestuur veel succes bij het nakomen van de doelstellingen van onze Stichting.

Ook namens Marijke Groener,                 

Ger Peeters

Nieuwsbrief November 2020

Nieuwsbrief Stichting Kinderen van Kathmandu
22 november 2020

Beste donateurs, sponsors en well-wishers, 

In eerdere nieuwsbrieven en via social media heeft vaker de oproep om nieuwe bestuursleden/vrijwilligers gestaan. Marijke Groener heeft zich in het voorjaar gemeld, maar helaas is het ons niet gelukt om meerdere bestuursleden te werven.

Het valt me moeilijk om u te vertellen dat ik, Ger, stop met het werk voor deze mooie Stichting en tevens de Stichting overdraag. Ook Marijke kan helaas niet de stichting overnemen. Voor mij, Ger, zijn het medische redenen, maar ook de energie die veel gevraagd heeft afgelopen jaren om de kar te trekken. Het zijn geen loze woorden als ik zeg “met pijn in mijn hart”. Ik ga nog naar Nepal,  (hopelijk in het voorjaar) om de partners aldaar zelf te vertellen “hoe verder”.

Gelukkig is er een betrouwbare Stichting, die de stichting Kinderen van Kathmandu wil overnemen: Stichting Nepal. Zij doen dat op dezelfde manier als wij het hebben gedaan. Al het geld dat binnenkomt gaat rechtstreeks naar de goede doelen en er wordt geen geld achtergehouden voor onkosten. 

Onderstaand stuk is geschreven door dhr. Krijn Best, voorzitter van o.a. Stichting Nepal, om u alvast kennis te laten maken. Ik hou u op de hoogte van de precieze invulling en hoe ons verder te steunen.
_____________________________________________________________________

Beste vrienden van Kinderen van Kathmandu,

graag stel ik Stichting Nepal aan jullie voor [stichtingnepal.org].
Zo’n 28 jaar geleden besloten Marcel Damad en ik om onderwijs in Nepal te ondersteunen. Het resultaat was Stichting Nepal. Inmiddels zijn we aan project 190.

In de loop der jaren hebben diverse organisaties ons pad gekruist. Vaak met het doel hun lopende projecten te continueren. Stichting Nepal staat altijd open voor ondersteuning en samenwerking. Zo werden stichtingen Kinderen Nepal en Diyalo opgenomen en meer recent heeft ons bestuur de verantwoordelijkheid voor Stichting Vrienden Nederland Nepal, Stichting Kind in Nepal en Stichting Jyoti overgenomen.

Onze stichting is CBF gecertificeerd en werkt uitsluitend met vrijwilligers. Niemand ontvangt een vergoeding, zelfs niet voor onkosten.
In Nederland werken we vaak samen met Wilde Ganzen en in Nepal met Nepal Trust in Kathmandu. Zo hebben we daar ons kantoor met staf en country director. Zij worden betaald vanuit onze partners organisatie in de UK. Verder staat Stichting Nepal aan de basis van Nepal Federatie Nederland [nepalfederatie.org] en de International Nepal Alliance[internationalnepalalliance.org].

Ons werk bestaat uit het vinden van budget voor de bouw van scholen, de renovatie hiervan, onderwijsprojecten en beurzen, gezondheidszorg, landbouw, milieu en emancipatie.
In de loop der jaren hebben zo’n 13.000 kinderen hun SLC behaald [School leaving Certificate] en er zitten er nog zeker 6.000 op school. Deze scholen zijn vaak in de meer afgelegen delen van Nepal. Denk bijvoorbeeld aan Humla in het uiterste Noordwesten waar nu 14 scholen zullen worden gerenoveerd..

In het district Daulagiri worden nu gewerkt aan voorzieningen voor meisjes op 120 scholen en we ondersteunen jaarlijks weeskinderen en verschillende weeshuizen.
Daarnaast zijn er projecten voor vrouwen in de Rolwaling en ondersteunen we scholen verspreid over heel Nepal.

Toen Stichting Kinderen van Kathmandu contact met ons opnam, was het slechts een kwestie van uren voordat ons bestuur bereid was een helpende hand te bieden.
Voor de toekomst reken ik op jullie steun. Heb je vragen, mail me.
Bij voorbaat dank. Krijn de Best [voorzitter Stichting Nepal / krijndebest@gmail.com]
____________________________________________________________________

GEZIEN DE OVERDRACHT VAN ONZE STICHTING NAAR STICHTING NEPAL, 
willen wij u vragen of u ermee instemt dat uw gegevens doorgegeven worden aan bovengenoemde Stichting. Het is belangrijk dat zij u op de hoogte kunnen houden van de uitgaven, die gedaan worden van uw donaties/sponsoring t.g.v. de schoolkinderen, Maitri Griha en het Nepal Orthopaedic Hospital.
Wilt u dit NIET, dan graag bericht.
Hieronder volgt nog meer informatie over Nepal en hoe het daar gaat. 
In oktober was het Dashain Festival, een van de belangrijkste festivals in Nepal, de mensen willen dat samen vieren, maar dat kan niet… Afgelopen weekend vond het Tihar Festival plaats.

Hieronder volgt nog meer informatie over Nepal en hoe het daar gaat. 
In oktober was het Dashain Festival, een van de belangrijkste festivals in Nepal, de mensen willen dat samen vieren, maar dat kan niet… Afgelopen weekend vond het Tihar Festival plaats.

Corona maakt ook in Nepal nog steeds veel slachtoffers!  Maar wat nog schrijnender is, vele mensen/kinderen hebben een groot tekort aan voedsel, rijst, dahl, olie.

Daarom…dank voor jullie goede gave…… In totaal zijn er door jullie 3780 euro gestort!! Dit zijn veel voedselpakketten (25 euro , 1 maand eten voor 4 mensen) Dank u wel !! Ook dank aan Mhindhup, teamleider van Maitri Griha die voor 2400 euro voedselpakketten samenstelde en samen met zijn team verdeelde onder de ouders van de kinderen en aan het personeel  en de mensen uit de buurt! Dank aan Martine, Lobsang van Valley Guesthouse, die voor 750 euro voedselpakketten uit konden delen aan mensen in hun omgeving in de wijk Tinchuli. 

De rest van het geld is toegevoegd aan het schoolgeld van de kinderen, die ondanks dat ze (nog) niet naar school kunnen, het geld wel overgemaakt is. Een dilemma, want als we de scholen niet betalen,  evenals Maitri Griha (het personeel had al de helft van hun karige salaris ingeleverd) zouden meerdere scholen/dagverblijf waar de kinderen naar toe gaan, moeten sluiten……

Wij wensen u gezondheid, goede moed en blijdschap dat we in zo’n welvarend land leven!!

Marijke Groener, secretaris en Ger Peeters, voorzitster

http://www.stichtingkinderenvankathmandu.nl

Extra Coronohulp nodig

Het is nog steeds heel hard nodig om voedselpakketten uit te delen onder de armsten in  Nepal. Mhindup Lama, manager van Maitri Griha en de staf werken hier hard voor…

De gehandicapte kinderen moeten nog thuis blijven, ook de schoolkinderen.
Er is een zeer strenge lock down zeker nog tot 15 juni.

EEN VOEDSELPAKKET, waar het gezin 2 weken tot een maand van kan leven, kost 25 EURO. Als je kunt….. NL50 INGB 0680247122 KinderenvanKathmandu

Namaste en alle goeds,
Marijke Groener en Ger Peeters, www.stichtingkinderenvankathmandu.nl

Update Maitri Griha in Corona-tijd

Namaste on behalf of all the maitri-griha family.

I do hope that the situation in Netherlands is controll by saw on news. I do hope you all are good too. Maitri-griha is doing good and once a week we  do online class with children . All the parents were cooperative with us and happy to work by combining with the teachers .we give a food package to the children family last time and been long time and the lockdown is also added again and again .we are planning to distribute again second time to the family to make their life easier.Not only this much we did food distributing program in Ramechhap too, the disabled children family they were in the need of help . Due to lockdown the daily wages family are in big trouble this days so did the program. On behalf of them and from our maitri-griha team we heartily thankyou for your great support .once again stay safe and stay healthy. We will keep on updating to you about maitri-griha and what maitri-griha is doing . Thankyou Ger ,Marijke and to all the sponsors.

With best regards,

Mhindup lama